bio laboratorium

bio laboratorium

Bio Laboratorium realizuje projekty badawczo-rozwojowe w oparciu o metody analizy instrumentalnej. W naszej ofercie znajdują się metody klasyczne i instrumentalne techniki łączone (GC-MS, GC-FID, HPLC-DAD, HPLC-FLD) do analizy żywności, prób środowiskowych, kosmetyków, farmaceutyków. W głównej mierze realizujemy badania oparte o identyfikację oraz oznaczanie ilościowe związków naturalnie występujących, w tym biologicznie aktywnych.

Wykonujemy również pierwotną i wtórną obróbkę pobranej próbki. Przygotowujemy próbki do analizy właściwej (liofilizacja, oczyszczanie, izolacja, wzbogacanie, frakcjonowanie, ekstrakcja, derywatyzacja) oraz dobieramy metodę analizy pod kątek oczekiwań klienta. Oferujemy opracowywanie i walidację metod analitycznych, a także interpretację uzyskanych wyników badań. Aktywnie udzielamy wsparcia firmom biotechnologicznym poprzez pomoc w realizacji projektów, wynajem specjalistycznego sprzętu oraz powierzchni laboratoryjnej.

Świadczymy usługi badawcze w zakresie:

 • analizy chemicznej
 • mikrobiologii
 • biologii molekularnej
 • hodowli roślin in vitro

co nas wyróżnia?

Naszą mocna stroną jest indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz kompleksowa realizacja nie tylko rutynowych badań laboratoryjnych, ale również prac badawczo-rozwojowych. Pracujemy w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzone certyfikatem PL007895/P wydanym przez Bureau Veritas Certification.

 • oferta dla firm

  Dostosujemy ofertę do potrzeb Państwa firmy. Wykonujemy analizy substancji chemicznych i biologicznych pod kątem ich składu i właściwości. Oferujemy partnerstwo w realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków krajowych i EU.

  • wynajem sprzętu i pomieszczeń laboratoryjnych – wynajmując aparaturę w Bio Laboratorium nie ponoszą Państwo kosztów jej zakupu i przyspieszają realizację projektów badawczych. Przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz przestrzeń laboratoryjną dedykowaną do realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarach biotechnologii, chemii, farmacji.
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych – zlecając badania otrzymują Państwo kompleksową usługę – specjalistyczny sprzęt oraz pomoc w interpretacji wyników przez wykwalifikowany personel.

  kontakt
  dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
  58 880 81 34
  j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl

 • badania

  Pracownia Analiz Chemicznych

  W naszej ofercie odnajdą Państwo klasyczne i instrumentalne metody analizy (GC-MS, HPLC) żywności, kosmetyków, prób środowiskowych, farmaceutyków. Badania prowadzone są w oparciu o nowoczesną aparaturę analityczną, zgodnie z obowiązującymi normami PKN, wytycznymi Ph. Eur. oraz w standardzie GLP. Oferujemy współpracę w zakresie opracowania i walidacji metod analitycznych.

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Mikrobiologii

  Bio Laboratorium wykonuje badania z zakresu czystości mikrobiologicznej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem:

  • badanie czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych
  • badanie czystości mikrobiologicznej wody i ścieków
  • badanie czystości powietrza metodą sedymentacyjną
  • wyznaczanie MIC-minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii
  • produkcja biomasy bakteryjnej – biofermentacja

  Uzyskujemy pozytywne wyniki w badaniach między-laboratoryjnych, co świadczy o wiarygodności i wysokiej jakości prowadzonych przez nas badań.

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Biologii Molekularnej

  Realizujemy usługi związane m. in. z optymalizacją ekspresji, oczyszczaniem i analizą białek oraz inżynierią genetyczną. Badania i dokumentację prowadzimy w ścisłej współpracy z klientem. Oferta:

  • klonowanie fragmentów DNA do wektorów ekspresyjnych
  • nadprodukcja białek w systemach ekspresyjnych
  • oczyszczanie białek rekombinowanych
  • identyfikacja tożsamości białka (Western Blot, ELISA)
  • analiza proteomiczna (elektroogniskowanie, żele 2D)
  • izolacja DNA z różnego rodzaju materiału
  • amplifikacja wybranych fragmentów DNA (PCR)

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Hodowli Roślin in vitro

  Posiadamy fitotrony w pełni wyposażone do efektywnego namnażania roślin w warunkach in vitro.  Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo namnożyć wyjątkowe odmiany roślin, które trudno rozmnaża się tradycyjnymi metodami. Oferta:

  • wprowadzanie roślin z nasion oraz tkanek merystematycznych do warunków in vitro
  • opracowanie efektywnego namnażania, elongacji i ukorzeniania roślin w warunkach in vitro
  • mikropropagacja roślin
  • tworzenie i utrzymywanie kultur zawiesinowych
  • tworzenie i utrzymywanie banku roślin i nasion
  • aklimatyzacja roślin do warunków środowiskowych
  • namnażanie roślin w bioreaktorze (system czasowej imersji – TIS)
  • ekstrakcja związków chemicznych z roślin

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

 • warsztaty dla szkół

  Oferujemy zajęcia w postaci warsztatów – eksperymentów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowanych pod okiem ekspertów PPNT Gdynia | Bio Laboratorium. Ich tematyka, obejmująca biologię molekularną, mikrobiologię, analizę chemiczną i hodowlę roślin in vitro. W umiejętny sposób łączy zabawę z nauką i zapoznaje najmłodszych z pracą laboranta, a także przybliża i tłumaczy otaczający ich świat. Tradycyjne metody zdobywania wiedzy nie zawsze są skuteczne. Warsztaty to świetna metoda nauki aktywizująca samodzielne myślenie i jednocześnie ucząca pracy zespołowej.

  PPNT Gdynia | Bio Laboratorium proponuje zajęcia w małych grupach, w których uczniowie są eksperymentatorami. Zapraszamy zatem do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

  kontakt
  dr Joanna Głowacka
  58 880 81 35
  j.glowacka@ppnt.gdynia.pl

 • projekty

  InnovaBio Pomorze

  InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych im przez firmy z sektora Life Science. Projekty są realizowane w Bio Laboratorium PPNT Gdynia. Zdobyte doświadczenie ułatwia znalezienie pracy, czasem inspiruje do założenia własnej firmy.

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP dla studentów:

  • doświadczenie w prowadzeniu projektu badawczo-rozwojowego
  • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego
  • poznanie nowoczesnych narzędzi pracy
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej
  • zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców
  • zwiększenie potencjału na rynku pracy

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP dla przedsiębiorców:

  • realizacja projektu niskim nakładem finansowym
  • udział w kształceniu potencjalnej kadry pracowników
  • pełna kontrola wszystkich etapów projektu
  • prowadzenie badań na wysokim poziomie merytorycznym
  • wysoki poziom merytoryczny badań
  • projekty objęte klauzulą poufności
  • zachowanie praw autorskich do uzyskanych w trakcie badań wyników

  InnovaBio Pomorze jest owocem wieloletniej współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Program oparty jest na wzorcach sprawdzonych na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 180 osób. Zrealizowały one 36 projektów badawczych. W wykładach uczestniczyło ponad 3000 osób.

   

  Czytaj więcej o projekcie InnovaBio Pomorze.

  kontakt
  ibp@ppnt.pl

  Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych

  Celem projektu jest ochrona roślinności torfowiskowej poprzez odbudowę pokrywy roślinnej na zdegradowanych torfowiskach, z wykorzystaniem zabiegów reintrodukcji roślin zagrożonych wyginięciem. Zajmujemy się wprowadzaniem roślin do warunków in vitro, opracowaniem warunków namnażania w hodowlach laboratoryjnych oraz optymalizacją procesów aklimatyzacji ex vitro. Dodatkowe informacje dotyczące projektów z zakresu Czynnej ochrony gatunkowej roślin torfowiskowych, znajdują się tutaj:

  Bałtyk – zasób, wspólnota, zagrożenie

  Projekt odbywający się w ramach Konkursu na zadania z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem projektu jest aktywizacja i wspieranie edukacji społeczeństwa regionu pomorskiego w zakresie przeciwdziałania presji i ochrony przybrzeżnego obszaru południowego Bałtyku. Zwrócenie uwagi na istniejący problem zanieczyszczenia Bałtyku i możliwości jakie mamy by temu zanieczyszczeniu przeciwdziałać. Dodatkowe informacje dotyczące projektów znajdują się tutaj:

  Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych

  Projekt odbywający się w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem projektu jest ochrona unikalnego siedliska jakim są jeziora lobeliowe roślin (lobelia, poryblin i brzeżyca). Wyniki badań pokażą poziom zanieczyszczenia w zależności od nasilenia presji antropogenicznej i uzupełnią wiedzę o przedmiocie ochrony. Na podstawie wyników badań możliwe będzie określenie zagrożeń i celów działań ochronnych i zakresu monitoringu na najbliższe lata, tak aby zachować parametry charakterystyczne dla wody jeziora lobeliowego, czyli lekko kwaśnego odczynu, niskiego przewodnictwa i słabego zabarwienia wody.

   

   

 • do pobrania

kontakt

lokalizacja: budynek I | klatka D | piętro II

Skip to content