nauka i biznes

nauka i biznes

Od 1 lipca 2009 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Gdyńskie Centrum Innowacji) oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) realizował projekt pt.:” Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, działanie 1.5.2.

Przedmiotem projektu, który nosi skróconą nazwę: „Nauka i Biznes” jest organizacja i rozwój regionalnej sieci transferu wiedzy i informacji dla medycyny, farmacji, biotechnologii i kosmetologii pomiędzy GUMed, instytucjami otoczenia biznesu (parkami technologicznymi w Gdańsku i Gdyni), a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Wagę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że był to pierwszy i jest to jedyny projekt w Regionie Pomorskim, który wspiera sektor medyczny.

Działania projektowe Partnerów trwały do czerwca 2011 r. W okresie od zakończenia działań projektu, celem utrzymania jego trwałości, w ramach Działu Rozwoju i Współpracy PPNT Gdynia, funkcjonuje punkt kontaktowy ds. współpracy z nauką – Science Point (SP), którego zadaniem jest wspieranie kontaktów pracowników naukowych GUMed z podmiotami gospodarczymi.

Skip to content