creative circular cities (ccc)

Zwiększanie zrównoważonego rozwoju miast poprzez zaangażowanie sektora kreatywnego: nowy projekt uruchomiony w regionie Morza Bałtyckiego.

creative circular cities (ccc)

 

Przez dziesięciolecia branże kreatywne, takie jak moda i projektowanie, kojarzone były z konsumpcją i nadprodukcją. Mimo to sektor kreatywny i kultura posiadają znaczną wiedzę i doświadczenie, które mogą wspierać i rozwijać modele oraz praktyki biznesowe o obiegu zamkniętym. Dzięki innowacyjnemu podejściu i silnemu wpływowi na nawyki i sposób myślenia ludzi przemysł kulturalny i kreatywny oferują ogromny potencjał promowania stylu życia w zgodzie z zasadami obiegu zamkniętego.

Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Duńskiego Instytutu Kultury uruchomiło projekt „Creative Circular Cities” (CCC). W ramach projektu sześć miast z regionu Morza Bałtyckiego – Aarhus (DK), Kilonia (DE), Gdynia (PL), Ryga (LV), Tallinn (EE) oraz Turku (FI) – będą wspólnie opracowywać, testować i promować rozwiązania dla kultury, sektora kreatywnego i przemysłu po to, aby wspierać przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konsorcjum projektowe składa się z 14 partnerów – gmin, organizacji wspierających biznes, organizacji pozarządowych z zaangażowanych miast oraz organizacji sieci ponadnarodowych. Ideą projektu CCC jest opracowywanie, testowanie i dzielenie się „rozwiązaniami”, które miasta wokół Morza Bałtyckiego mogą z łatwością przełożyć na konkretne działania.

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązania dla miasta Gdynia, które umożliwi efektywne gospodarowanie i zarządzanie odpadami wielkogabarytowymi. Co więcej, kluczowe jest uczynienie z nich zasobów, a nie odpadów, przy jednoczesnym zmapowaniu „dawców” (podmiotów, które chcą się pozbyć takich odpadów) z „biorcami”, czyli takimi, które uczynią z nich pożytek, nadając im „drugie życie”.

Projekt będzie realizowany w okresie od listopada 2023 r. do listopada 2026 r. Jest w 80% finansowany ze środków unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, a jego łączny budżet wynosi około czterech milionów euro.

Więcej o projekcie: CCC

Skip to content