informacja patentowa

Co zyskasz, chroniąc własność intelektualną?

informacja patentowa

Zbuduj markę, zarabiaj na licencjach, unikaj zagrożeń

Informacja Patentowa pracuje w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8-16.
Dwa razy w miesiącu, zazwyczaj w drugą i czwartą środę miesiąca, zapraszamy na konsultacje rzecznika patentowego, pani Anny Kwapich (terminy konsultacji sprawdź proszę w kalendarzu). Na konsultacje obowiązują zapisy.

Przyjdź, zadzwoń lub napisz: 58 880 81 98,  patent@ppnt.pl.

 

 • Uważaj na fałszywe decyzje, świadectwa ochronne, upomnienia - ostrzeżenie Urzędu Patentowego RP

  Uważaj na fałszywe decyzje, świadectwa ochronne, upomnienia – nie pochodzą z Urzędu Patentowego RP!

  Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na  wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych). Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe.

  Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy:
  – sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:
  NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  – skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; email: kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

  Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP.

  Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.
  Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku  z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych  „na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.

  Mając powyższe na uwadze, Urząd Patentowy RP wszystkim zgłaszającym oraz ich pełnomocnikom zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W celu zapobieżenia wyłudzeniom środków pieniężnych w grudniu 2021 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowanie autentyczności korespondencji https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/zabezpieczenie-korespondencji-kodem-qr.

  Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy RP współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.

  Prosimy Państwa o wzmożoną czujność, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.

obszary specjalizacji

 • znaki towarowe
 • wzory przemysłowe
 • wynalazki
 • prawo autorskie

znaki towarowe – firmy posługują się nimi, by odróżnić się od konkurencji i wzmocnić rozpoznawalność produktu lub usługi. Znak może być słowny, graficzny, ale też przestrzenny czy dźwiękowy. Ochrona twojego znaku jest prosta i niekoniecznie musi być kosztowna. U nas dowiesz się szczegółów!

wzory przemysłowe – za ich pomocą możesz chronić wygląd zewnętrzny produktu, niezwykły ze względu na kształt, kontur, kolory czy ornamenty. Jeśli to, co produkujesz, jest nowe i ciekawie wygląda, zastanów się, czy nie warto uzyskać na to wyłączności.

wynalazki – jeśli udało ci się opracować jakieś rozwiązanie techniczne, dowiedz się, czy masz szansę na jego opatentowanie!

prawo autorskie – czy wiesz, czym właściwie jest utwór? Jak jest chroniony i jak można na nim zarabiać? Na co uważać, podpisując umowę z autorem? My wiemy, i chętnie podzielimy się wiedzą.

Informacja Patentowa jest certyfikowanym ośrodkiem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i współpracuje z Urzędem Patentowym RP. Należy do sieci ośrodków PATLIB, zrzeszającej pod patronatem EPO ośrodki informacji patentowej w Europie.

 • usługi wykonywane na zlecenie

  Informacja Patentowa PPNT Gdynia realizuje na zlecenie różnego rodzaju usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz informacji patentowej.

   

  Z nami możesz m.in.:

  • poznać ujawnione rozwiązania techniczne w danej dziedzinie
  • być na bieżąco z tym, co patentuje Twoja konkurencja
  • dowiedzieć się, czy Twoja firma dysponuje własnością intelektualną
  • zarejestrować swoje logo, markę lub wygląd produktu w polskim lub unijnym urzędzie (UPRP, EUIPO)

  Możesz nam zlecić:

  Poszukiwania w bazach znaków towarowych lub wzorów przemysłowych
  Możesz sprawdzić, czy oznaczenie, którego chcesz używać, lub wzór produktu nie są już „zarezerwowane” przez innego przedsiębiorcę. Lepiej sprawdzić od razu niż dostać wezwanie do zapłaty za naruszenie cudzych praw!

  Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do ochrony na terytorium Polski
  Możesz zyskać wyłączność na dane oznaczenie swojej firmy, produktu lub usługi, a także zyskać wyłączność na zewnętrzny wygląd produktu. Znaki i wzory pomagają ci w budowaniu marki i renomy, ale też z biegiem czasu nabierają samodzielnej wartości rynkowej.

  Pomoc w przygotowaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do ochrony na terytorium Unii Europejskiej
  Zgłoszenia do urzędu unijnego EUIPO dokonuje się online, przez własne konto. Znak unijny i wzór wspólnotowy dają ci wyłączność korzystania z nich na terenie wszystkich krajów UE.

  Usługi specjalistyczne:

  • poszukiwania w bazach patentowych, w tym badanie stanu techniki - poznaj ujawnione rozwiązania techniczne w danej dziedzinie
  • monitoring patentowy - co patentuje twoja konkurencja?
  • audyt IP - czy Twoja firma dysponuje własnością intelektualną?
  • doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej
  • sporządzanie opinii w zakresie prawa własności intelektualnej
  • specjalistyczne warsztaty, wykłady, szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz informacji patentowej, dopasowane do potrzeb Twoich lub Twojej firmy

  __________
  Usługi świadczymy w ramach pomocy de minimis oraz po stawkach komercyjnych.

  Dla firm parkowych (partnerstwo PARK, INKUBATOR, PARK KONSTRUKTORÓW, COWORKING) część usług oferujemy nieodpłatnie.

   

  poznaj naszą szczegółową ofertę:

  cennik usług Informacji Patentowej

 • konsultacje eksperckie

  Informacja Patentowa PPNT Gdynia to zespół ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Ich wiedza oraz doświadczenie pomogą ci w uniknięciu niepotrzebnych sporów, kosztów i problemów. Oferujemy konsultacje eksperckie w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony marki (znaki towarowe), designu (wzory przemysłowe), wynalazków i ich patentowania, prawa autorskiego (utwory) oraz informacji patentowej.

  Konsultacje trwające do pół godziny są bezpłatne (powyżej tego czasu – wg stawki w cenniku). Zapisać się na konkretny termin możesz przez telefon +58 880 81 98 lub przez e-mail: patent@ppnt.pl.

  wynalazki, wzory, znaki, informacja patentowa i badania patentowe – poniedziałki, 10:00-14:00

  Zapraszamy na konsultacje z Dorotą Nocuń – rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie własności przemysłowej oraz w poszukiwaniach w literaturze patentowej. Dowiedz się na przykład:

  • jak chronić logo, nazwę, wygląd produktu, rozwiązanie techniczne,
  • jak dokonać zgłoszenia,
  • jakie są koszty zgłoszenia i utrzymania ochrony,
  • co zrobić, gdy ktoś narusza twoje prawa,
  • gdzie i jak szukać informacji o zgłoszonych znakach, wzorach, wynalazkach,
  • jak korzystać z baz patentowych,
  • badania patentowe – stanu techniki, zdolności i czystości patentowej – kiedy warto wykonać?

  prawo autorskie – wtorki, 10:00-14:00 (tymczasowo niedostępne)

  Zapraszamy na konsultacje z Dominiką Gałecką – prawnikiem z doświadczeniem w dziedzinie prawa autorskiego, specjalizującym się między innymi w digitalizacji dzieł sztuki. Podczas konsultacji możesz zapytać na przykład:

  • kiedy i jak można korzystać z cudzych utworów,
  • co właściwie jest chronione przez prawo autorskie,
  • jak uregulowany jest problem utworów pracowniczych,
  • na co zwracać uwagę, podpisując umowy związane z utworami,
  • jakich uprawnień nie możesz ani kupić, ani sprzedać,
  • jak reagować, gdy ktoś narusza twoje prawa,
  • co ci grozi, jeśli ty naruszasz cudze.

  wynalazki, wzory, znaki towarowe – 2 razy w miesiącu, zazwyczaj 2 i 4 wtorek miesiąca, 8:00-14:00

  Zapraszamy na konsultacje z Anną Kwapich – rzecznikiem patentowym polskim i europejskim z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującym się w ochronie własności przemysłowej.

  • masz opracowany pomysł – i co dalej?
  • co można patentować, a czego nie,
  • ile trwa i ile kosztuje uzyskanie patentu na wynalazek,
  • jeśli rozwiązania nie można opatentować – jakie są inne możliwości?
  • jak chronić logo lub nazwę firmy,
  • ile kosztuje i ile trwa uzyskanie znaku towarowego (wyłączności na dane oznaczenie)
  • jak ochronić design (wygląd zewnętrzny) produktu.
 • warsztaty

  Raz w miesiącu omawiamy wybrany temat – od procesu patentowania, przez prawo w Internecie, aż po ochronę know-how. Sprawdź temat najbliższych warsztatów poniżej lub na Facebooku PPNT Gdynia!

  Jeśli chcesz raz w miesiącu otrzymywać wiadomość informującą o naszych wydarzeniach, zapisz się na newsletter poniżej.

  Regulamin wydarzeń znajdziesz tutaj.

 • do pobrania

wydarzenia

 • 27.05
  10:00

  budynek III, pokój H1.31

  Konsultacje eksperckie – informacja patentowa

  Marka, design, wynalazek. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji, dowiedz się, jak dbać o swoją własność intelektualną oraz gdzie i w jaki sposób szukać informacji o przedmiotach już chronionych.

  Konsultacje odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez e-mail.

 • 29.05
  08:00

  budynek III, pokój H1.31

  Konsultacje eksperckie – rzecznik patentowy

  Zapraszamy na konsultacje z Anną Kwapich – rzecznikiem patentowym z wieloletnim doświadczeniem, który odpowie na Twoje pytanie związane z wynalazkami, oznaczeniem firmy lub produktu czy ochroną wyglądu produktu.

  Konsultacje odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez e-mail.

newsletter

Ty też posiadasz własność intelektualną! Zapisz się na newsletter, korzystaj z bezpłatnych szkoleń i bądź na bieżąco.

 • szkolenia i warsztaty w dziedzinie ochrony własności intelektualnej
 • konsultacje eksperckie: wynalazki, wzory, znaki, prawo autorskie, prawo konkurencji
 • usługi na zlecenie (poszukiwania w bazach, przygotowania dokumentacji UPRP i inne)
 • przydatne informacje, ciekawostki, istotne zmiany w przepisach
 • zespół doświadczonych specjalistów

kontakt

Informacja Patentowa
T: +48 58 880 81 98
E: patent@ppnt.pl
lokalizacja: budynek III PPNT Gdynia, pok. H1.31

 

Skip to content