kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 12.06.2022

  PPNT Gdynia | opiekuna/ki firm

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

  Aktualnie do naszego zespołu Działu Rozwoju i Komunikacji poszukujemy: opiekuna/ki firm


  Twoje zadania:
  - kompleksowa obsługa firm aplikujących oraz działających w ramach PPNT Gdynia w zakresie oferty (m.in. powierzchnie, doradztwo, szkolenia, wyjazdy na targi)
  - aktywne budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Parkowiczami
  - monitorowanie projektów realizowanych przez parkowe firmy
  - współpraca z ekspertami z Rady Naukowej w zakresie projektów/firm
  - rozwój oferty miękkiego wsparcia dla firm
  - współpraca z pozostałymi działami PPNT Gdynia
  - dodatkowo: współpraca z zewnętrznymi firmami i instytucjami, delegacje służbowe, prowadzenie prezentacji (w tym w jęz. angielskim) i spotkań, monitoring i analiza działań konkurencji, rozwój wiedzy w zakresie innowacji i branży startupowej, udział w szkoleniach/konferencjach, przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych

  Nasze oczekiwania:
  - komunikatywność, umiejętność budowania relacji, otwartość i energia
  - samodzielność, świetne zorganizowanie i inicjatywa
  - dokładność i terminowość
  - umiejętność pracy w zespole oraz szybkiego uczenia się
  - min. 2-letnie doświadczenie, w tym w zakresie obsługi klienta
  - bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie
  - znajomość środowiska startupowego i ekosystemu innowacji będzie dużym plusem
  - znajomość pakietu MS Office

  Co dajemy w zamian?
  - ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń w zespole największego parku technologicznego w Polsce
  - przyjazną atmosferę
  - umowę o pracę, 3-miesięczny okres próbny
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo


  Dokumenty (CV) prosimy składać drogą elektroniczną poprzez przycisk „APLIKUJ” na portalu pracuj.pl do dnia 12.06.2022 r.

  W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”

  Dodatkowe dokumenty, które wymagane będą w procesie rekrutacji od osób zaproszonych do kolejnego etapu:
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

  * W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

  __________
  Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.

  przejdź do ogłoszenia na pracuj.pl i APLIKUJ
 • 12.06.2022

  PPNT Gdynia | specjalista/ka ds. komunikacji

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to hub dla blisko 250 innowacyjnych firm z branż takich jak teleinformatyka, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. Z jednej strony jest siedzibą firm parkowych, z drugiej prężnie działającym centrum biznesowym. Naszą misją jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. To również miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów.

  Aktualnie do zespołu Działu Rozwoju i Komunikacji poszukujemy: specjalista/ka ds. komunikacji


  Twoje zadania:
  - budowanie pozytywnego wizerunku Parku poprzez współtworzenie strategii oraz realizację działań z zakresu komunikacji i PR
  - planowanie, prowadzenie i optymalizacja kampanii promocyjnych i wizerunkowych
  - redakcja i zarządzanie stroną www, redakcja i wysyłka newslettera wewnętrznego i zewnętrznego
  - prowadzenie profili w mediach społecznościowych
  - zarządzanie, redagowanie i tworzenie angażujących treści, kampanii informacyjnych oraz materiałów merytorycznych
  - organizacja i koordynacja wydarzeń (w tym integracyjnych, społecznych i networkingowych) dla społeczności parkowej
  - współpraca w ramach wydarzeń partnerskich
  - współpraca merytoryczna i promocja działań innych działów Parku
  - współpraca z organizacjami i firmami zewnętrznymi w zakresie wydarzeń i inicjatyw partnerskich
  - inicjowanie działań i projektów komunikacyjnych

  dodatkowo: tworzenie materiałów graficznych, współpraca z zewnętrznymi firmami i instytucjami, delegacje służbowe, prowadzenie prezentacji (w tym w jęz. angielskim), monitoring i analiza działań konkurencji, rozwój wiedzy w zakresie marketingu, innowacji i branży startupowej, udział w szkoleniach/konferencjach, przygotowywanie, opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych

  Nasze oczekiwania:
  - „lekkie pióro”, łatwość w tworzeniu angażujących i ciekawych tekstów
  - kreatywność, nieszablonowe podejście i niegasnąca energia (a jeśli by zgasła, to udałoby się ją szybko wskrzesić np. dobrym ciachem i kubkiem kawy)
  - znajomość specyfiki social mediów
  - samodzielność, świetne zorganizowanie i inicjatywa
  - łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole
  - umiejętność szybkiego uczenia się
  - pasja do świata startupów, technologii, nauki i biznesu będzie plusem
  - umiejętność tworzenia grafik w programie Adobe Illustrator i/lub Photoshop dużym plusem
  - min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  - znajomość MS Office
  - wykształcenie wyższe
  - dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie

  Co dajemy w zamian?
  - umowę o pracę i 3-miesięczny okres próbny
  - ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
  - przyjazną atmosferę
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo
  - codzienne rozbudzanie swojej kreatywności poprzez współtworzenie haseł WhizTalk w oknach PPNT Gdynia :)


  Dokumenty (CV) prosimy składać drogą elektroniczną poprzez przycisk „APLIKUJ” do dnia 12.06.2022 r.

  W składanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”

  Dodatkowe dokumenty, które wymagane będą w procesie rekrutacji od osób zaproszonych do kolejnego etapu:
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

  * W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

  __________
  Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.

  przejdź do ogłoszenia na pracuj.pl i APLIKUJ

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl

Skip to content