kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 04.03.2019

  Specjalista ds. Kadr i Płac | PPNT Gdynia

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
  ogłasza nabór: Specjalista ds. Kadr i Płac

  Wymiar etatu: 1 etat – (40 godzin tygodniowo)
  Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
  · Kodeksie Pracy
  · Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
  · Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
  · Regulaminie Pracy Pracowników PPNT Gdynia
  Główne obowiązki:
  · przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej
  · naliczanie wynagrodzeń
  · przygotowywanie i nadzorowanie prac nad ZFŚS
  · prowadzenie naborów
  · współpraca z instytucjami: ZUS, PIP, US itp.
  · sporządzanie deklaracji ZUS, GUS
  · współpraca w zakresie BHP, medycyny pracy i programów dofinansowywanych ze środków ZFŚS

  Wykształcenie:
  · min. średnie i co najmniej 5 lat stażu pracy na pokrewnym stanowisku

  Wymagania niezbędne:
  · znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, przepisów ZUS, prawa podatkowego i pokrewne
  · praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik oraz innych programów obsługi personelu
  · znajomość obsługi urządzeń biurowych
  · obsługa pakietu Microsoft Office
  · sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu
  · umiejętność pracy w zespole
  · nieposzlakowana opinia
  · niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  · doświadczenie w jednostce budżetowej

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  · CV oraz list motywacyjny
  · Dokumenty potwierdzające staż pracy i zakres pracy
  · oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
  · oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji,

  Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  Dokumenty należy składać do dnia 18 marca 2019 r. w Sekretariacie PPNT Gdynia lub przesyłać

  na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
  al. Zwycięstwa 96/98
  81-451 Gdynia"
  z dopiskiem „Oferta pracy Specjalista ds. kadr i płac”

  Aplikacje, które wpłyną do PPNT Gdynia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Inne informacje:
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58/ 880-81-31

  więcej

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl