kariera

sprawdź aktualne oferty pracy w PPNT Gdynia oraz w firmach parkowych

kariera

prowadzisz rekrutację w firmie parkowej? podeślij nam ogłoszenie, a umieścimy je w tej sekcji

 • 05.07.2019

  opiekun firm w PPNT Gdynia

  Aktualnie do naszego zespołu Działu Rozwoju i Komunikacji PPNT Gdynia poszukujemy:

  opiekuna firm (od podinspektora do specjalisty)

  Twoje zadania:

  - obsługa firm aplikujących oraz działających w ramach PPNT Gdynia w zakresie oferty (m.in. powierzchnie, doradztwo, szkolenia, wyjazdy na targi)
  - aktywne budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z Parkowiczami
  - monitorowanie projektów realizowanych przez parkowe firmy
  - współpraca z ekspertami z Rady Naukowej w zakresie projektów/firm
  - współpraca z pozostałymi działami PPNT Gdynia

  dodatkowo: współpraca z zewnętrznymi firmami i instytucjami, delegacje służbowe, prowadzenie prezentacji (w tym w jęz. angielskim) i spotkań, monitoring i analiza działań konkurencji, rozwój wiedzy w zakresie innowacji i branży startupowej, udział w szkoleniach/konferencjach, przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych

  Czego oczekujemy?

  - komunikatywności, umiejętności budowania relacji, otwartości i energii
  - samodzielności, świetnego zorganizowania i inicjatywy
  - dokładności i terminowości
  - umiejętności pracy w zespole oraz szybkiego uczenia się
  - min. 2-letniego doświadczenia, w tym w zakresie obsługi klienta
  - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie
  znajomości pakietu MS Office

  Co dajemy w zamian?

  -ciekawą pracę w środowisku innowacji, startupów i wydarzeń, w interdyscyplinarnym zespole największego parku technologicznego w Polsce
  - przyjazną atmosferę
  - umowę o pracę
  - dofinansowanie do karty Multisport
  - możliwość bezpłatnego uczestnictwa np. w zajęciach językowych
  - nowoczesne miejsce pracy blisko centrum Gdyni, tuż obok SKM Redłowo

  Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15:30 na adres:
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, pok. A5.10
  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  z dopiskiem „Oferta pracy: opiekun firm w Dziale Rozwoju i Komunikacji”

  Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  - CV oraz list motywacyjny
  - Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego o poniższej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia Jednostkę Budżetową Gminy Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
  Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana umowę o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  2.2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
  3.1. trwania rekrutacji,
  3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
  Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.pl.”
  Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*
  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
  Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902).
  Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.a
  Wzór wymaganych oświadczeń rekrutacyjnych znajduje się poniżej ogłoszenia.

  * W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".

  Ogłoszenie ważne do 19.07.2019.

 • 19.07.2019

  specjalista ds. logistyki

  MpicoSys – Embedded Pico Systems Sp. z o.o. to firma działająca w obszarze nowych technologii związanych z mikrosystemami elektronicznymi. Konstruujemy prototypy urządzeń i systemów dla swoich klientów głównie w oparciu o technologie papieru elektronicznego oraz dostosowanych kontrolerów. Posiadamy własne zaplecze R&D, co pozwala na prowadzenie kompleksowych projektów od pomysłu do wdrożenia.

  Obecnie do swojego zespołu poszukujemy specjalisty ds. logistyki.

  Obowiązki:
  - organizacja wysyłek towarów i komponentów wraz z przygotowaniem dokumentacji
  - kontakt z agencjami celnymi, nadzór i weryfikacja dokumentów importowych i eksportowych
  - współpraca z operatorami logistycznymi, firmami kurierskimi, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań logistycznych
  - przygotowywanie zapytań ofertowych
  - utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji z klientami oraz podwykonawcami
  - wsparcie działu sprzedaży, przygotowywanie ofert handlowych, wystawianie faktur, obsługa posprzedażowa
  - składanie reklamacji u dostawców wraz z propozycjami ich rozwiązania
  - zakupy importowe oraz na potrzeby bieżące biura
  - współpraca z działem finansowym i księgowym firmy, przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych zestawień sprzedaży i zakupów

  Wymagania:
  - wykształcenie: średnie, wyższe (transport, logistyka)
  - bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (praca w środowisku międzynarodowym)
  - znajomość procesu przepływu dokumentów w firmie (zarządzanie przepływem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych)
  - znajomość procedur importowych i eksportowych

  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie
  - elastyczne godziny pracy
  - przyjazną atmosferę w organizacji, w której relacje są partnerskie
  - wsparcie rozwoju zawodowego (szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe)
  - współpracę w dynamicznym, twórczym zespole przy realizacji ciekawych projektów międzynarodowych

  Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria prosimy o przesyłanie aplikacji na adres hr@mpicosys.com do 31.07.2019 r.

  Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronach:
  www.mpicosys.com
  www.picosign.com

kontakt

+48 58 880 81 29
komunikacja@ppnt.pl