fotowoltaika

fotowoltaika

 

Projekt pt. „Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych Miasta Gdynia: Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia    i Dom Pomocy Społecznej w Gdyni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma na celu promocję zastosowania systemów fotowoltaicznych w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i jego jednostek. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie przez PKT sp. z o.o. (partner wiodący), PPNT Gdynia oraz DPS w Gdyni   i złożone jest z celowo dobranych komplementarnie zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie widoczna dla szerokiego spektrum społeczeństwa. W efekcie projektu partnerzy posiądą zdolność wytwarzania energii odnawialnej o łącznej mocy 640 kWp. Wdrożenie poskutkuje roczną redukcją emisji CO2 o ponad 450 ton, czym wpisywać się będzie w realizację założeń strategii europejskich, jak również przyczyni się do poprawi jakości życia mieszkańców miasta Gdyni.

Projekt zakłada budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Na terenie PPNT Gdynia instalacje o mocy 100 kWp zostaną wykonane na części konferencyjnej budynku III oraz na budynku II (Hala Łukowa).

Czas trwania projektu: styczeń 2017 – listopad 2024.

Koszty kwalifikowalne projektu: 7 406 959,51 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 4 371 882,81.

Skip to content