tripolis

tripolis

Profesjonalizacja działalności instytucji otoczenia biznesu i stworzenie lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP – to cele projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

Projekt „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” (tzw. TRIPOLIS), zakłada przygotowanie skierowanej do przedsiębiorców oferty dziesięciu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez trzy instytucje z otoczenia biznesu.

Oferta PPNT Gdynia dla pomorskich MŚP zostanie do 2020 roku rozszerzona o następujące usługi:

  • Design Management: od koncepcji do wdrożenia (usługa Centrum Designu)
  • Specjalistyczne usługi badań patentowych i poszukiwań w literaturze patentowej (usługa Informacji Patentowej)
  • Świadczenie specjalistycznych usług badawczych z zakresu technik łączonych analizy chemicznej oraz biotechnologii na indywidualne zapotrzebowanie klienta (usługa Bio Laboratorium)

Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie stworzona platforma informatyczna umożliwiająca zarządzanie zasobami i współpracą partnerów. Jej wdrożenie wpłynie na wzrost efektywności administrowania posiadaną infrastrukturą przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia oraz poprawi warunki działalności firm „parkowych”.

Partner wiodący: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Partnerzy: Fundacja Gospodarcza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 2017-2020
Liczba zaawansowanych usług świadczonych przez IOB: 10
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 6 453 572,00 zł.

Skip to content