tripolis

Nowe możliwości dla pomorskiego biznesu.

tripolis

 

Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP oraz profesjonalizacja działalności wiodących instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot –
to cele projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr RPPM.02.04.02-22-0001/17-00 z dn. 17 listopada 2017 r.). Partnerem wiodącym jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Projekt „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” (tzw. TRIPOLIS) zakłada przygotowanie skierowanej do przedsiębiorców oferty dziesięciu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez trzy instytucje otoczenia biznesu.

 

Oferta PPNT Gdynia została rozszerzona o następujące usługi:

  • Design Management: od koncepcji do wdrożenia (usługa Centrum Designu)
  • Specjalistyczne usługi badań patentowych i poszukiwań w literaturze patentowej (usługa Informacji Patentowej)
  • Świadczenie specjalistycznych usług badawczych z zakresu technik łączonych analizy chemicznej oraz biotechnologii na indywidualne zapotrzebowanie klienta (usługa Bio Laboratorium)

Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie stworzona platforma informatyczna umożliwiająca m.in. zarządzanie zasobami i współpracą partnerów. W efekcie wdrożenia systemu zwiększy się efektywności administrowania posiadaną infrastrukturą oraz stworzone zostaną lepsze warunki działalności dla firm „parkowych” i kontrahentów PPNT Gdynia.

Partner wiodący: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Partnerzy: Fundacja Gospodarcza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 2017-2023
Liczba zaawansowanych proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB: 10
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 4 919 810,85 zł
Dofinansowanie: 4 181 839,22 zł

Skip to content