pomorski broker eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy to kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

pomorski broker eksportowy

Projekt pomaga przedsiębiorcom z północnej części Polski promować swoje produkty na rynkach międzynarodowych, nawiązywać współpracę z zagranicznymi kontrahentami oraz pozyskiwać wiedzę o szeroko pojętym eksporcie.

o projekcie

Pomorski Broker Eksportowy to kompleksowy system wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Jest oparty na 3 filarach:

  • Wstęp do eksportu – skierowany do MSP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.
  • Rozwój eksportu firm pomorskich na wybranych rynkach - program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach, m.in. wspólne wyjazdy na najpopularniejsze targi i misje gospodarcze.
  • Granty dla MSP – działanie kierowane do MSP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MSP.

Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza (partnera wiodącego), Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oddział terenowy w Gdańsku, Inkubator STARTER, InvestGDA i Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia.

Czas trwania projektu: lipiec 2016 – czerwiec 2023
Budżet projektu łącznie – ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł
Projekt Pomorski Broker Eksportowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przeczytaj więcej o projekcie: www.brokereksportowy.pl

wyjedź na targi z PPNT Gdynia

W ramach projektu PPNT Gdynia organizuje wyjazdy na targi oraz cieszące się największym zainteresowaniem misje gospodarcze. Przedsiębiorcy, uczestniczący we wspólnych wyjazdach finansowanych w ramach Brokera Eksportowego, otrzymują wsparcie w postaci pokrycia kosztów (całkowitych lub częściowych) wstępu na targi, przelotu oraz zakwaterowania. Firmy promują swoje produkty/usługi na wspólnym stoisku regionu pomorskiego. Zainteresowany? Wybierz się z nami na kolejny wyjazd!

Dodatkowych informacji na temat projektu i możliwości wyjazdów na targi udzielają:

  • Agnieszka Fedorowicz, a.fedorowicz@ppnt.pl, tel. (58) 880 82 42
  • Jakub Różewski, j.rozewski@ppnt.pl, tel. (58) 880 82 19
Skip to content