rosiczki i torfowce

Bio Laboratorium utrzymuje bank nasion i tkanek roślin z rodzaju Drosera oraz zarodników i tkanek roślin z rodzaju Sphagnum, pozyskanych z terenu Pomorza.

rosiczki i torfowce

Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej

Bio Laboratorium jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni; jesteśmy instytucją publiczną, częścią samorządu terytorialnego – Miasta Gdyni.

Bio Laboratorium zapewnia wsparcie firmom typu start-up, działających w dziedzinach biotechnologii i nauk o życiu takich jak: mikrobiologia, chemia, biotechnologia roślin i biologia molekularna. Jedną z części Bio Laboratorium jest Pracownia Roślin In vitro zajmującą się kulturami tkankowymi roślin i biotechnologią roślin. W pracowni, oprócz oferowanego wsparcia dla firm i instytucji badawczych, jesteśmy silnie zaangażowani w realizacje projektów ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ex situ roślin torfowiskowych i odtwarzania zdegradowanych torfowisk w województwie pomorskim.

Od 2009 roku używamy metod tkankowej hodowli roślin w celu tworzenia, powiększania i utrzymywania banku tkanek kilku gatunków torfowców, natywnych dla Polski rosiczek i kilku gatunków mchów mokradeł alkalicznych. Obecnie skupiamy się na namnażaniu Shagnum (oraz rosiczek), ich aklimatyzacji i reintrodukcji w rezerwacie „Czarne Bagno” – w miejscu byłej kopalni – wysokim torfowisku, zdegradowanym przez wielkopowierzchniowe wydobycie torfu. Miejsce to ma status rezerwatu objętego programem ochrony Natura 2000.

 

sprawozdanie z projektu Czynna ochrona roślinności torfowiskowej – etap II

karta projektu Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej – etap II

karta projektu Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej – etap III

sprawozdanie z projektu Czynna ochrona roślinności torfowiskowej – etap III

 

Jesteśmy zainteresowani dzieleniem się doświadczeniami i wiedzą oraz współpracą w zakresie uprawy i ochrony roślin torfowiskowych, odtwarzania zdegradowanych torfowisk i ekologii torfowisk z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Naszym zdaniem, taka współpraca mogłaby zaowocować korzystnie dla zbiorowego wysiłku na rzecz odtworzenia zniszczonych oraz zachowania istniejących torfowisk wokół Bałtyku, biorąc pod uwagę możliwość zdobycia większego doświadczenia i pogłębienia dotychczasowych starań z partnerami o podobnych, bądź zbieżnych zainteresowaniach.

budżet projektu

okres realizacji – 01.08.2018- 31.05.2021
koszt kwalifikowany – 97 000 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚ – 30 000 zł (dotacja)

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.www.wfos.gdansk.pl

partnerzy

Jesteśmy zainteresowani dzieleniem się doświadczeniami i wiedzą oraz współpracą w zakresie uprawy i ochrony roślin torfowiskowych, odtwarzania zdegradowanych torfowisk i ekologii torfowisk z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Naszym zdaniem, taka współpraca mogłaby zaowocować korzystnie dla zbiorowego wysiłku na rzecz odtworzenia zniszczonych oraz zachowania istniejących torfowisk wokół Bałtyku, biorąc pod uwagę możliwość zdobycia większego doświadczenia i pogłębienia dotychczasowych starań z partnerami o podobnych, bądź zbieżnych zainteresowaniach.

kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

58 880 81 34
biolaboratorium@ppnt.pl

lokalizacja: budynek I | klatka D | piętro II

Skip to content