RODO czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych

Pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli sektora MŚP i wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.

Kiedy: 15.03.2018 (czwartek), godz. 9:00-15:00
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek IV, sala F0.02
Wstęp: bezpłatny, rejestracja: https://rodoeen.evenea.pl/

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się czym jest Rozporządzenie dot. Ochrony Danych Osobowych i jak dobrze przygotować swoją firmę do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać już 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Program seminarium:
9:00 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 13:30
Seminarium 
13:30 - 14:00
Konsultacje z prelegentem
Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

1. Zasady ochrony danych osobowych do maja 2018 i po wejściu w życie RODO.
2. Dlaczego uchwalono RODO i czy było to konieczne?
3. Podstawowe zmiany jakie wprowadzi RODO. 
4. Jak Polska oraz polscy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO ?
5. Nowe pojęcia i definicje.
6. Kto obecnie w podmiocie odpowiada za ochronę danych i czy RODO to zmieni?
7. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe ?
8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
9. Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezbędny oraz czy automatycznie zostanie on Inspektorem Ochrony Danych? 
10. Jakie wymagania musi spełniać Inspektor Ochrony Danych - kiedy można, a kiedy trzeba będzie go powołać? 
11. Co to są środki techniczne i organizacyjne? 
12. Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. 
13. Współpraca z organem nadzorczym.
14. Sankcje finansowe i karne za łamanie przepisów RODO.
15. Jak sprawdzić, czy nasz podmiot jest gotowy na RODO - mapa drogowa. 

Seminarium poprowadzi pan Sławomir Rzepecki - Biuro Doradczo Usługowe "OIN" w Bydgoszczy:
• ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu ochrony informacji
niejawnych,
• certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji,
• certyfikowany Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji,
• ochrona danych osobowych - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
(ukończone studia podyplomowe).

15.III
09:00-15:00
Firmy/Przedsiębiorcy