deklaracja dostępności

stan dostępności cyfrowej witryny www.ppnt.pl

deklaracja dostępności

PPNT Gdynia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppnt.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Formularze i dokumenty (.docx oraz .pdf) nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. – możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie audytu podmiotu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Imaggo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:
– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
– swoje imię i nazwisko
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada dział Rozwoju i Komunikacji PPNT Gdynia. Możesz skontaktować się z nami mailowo – komunikacja@ppnt.pl lub telefonicznie – 58 880 81 29.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli termin ten będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W nadesłanej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia składa się z pięciu budynków zlokalizowanych przy Al. Zwycięstwa  96/98 (Budynki I-IV) oraz przy ul. Kadłubowców 4 (Park Konstruktorów).

Budynek IV

 • Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku z poziomu chodnika.
 • Poziome i pionowe ciągi komunikacyjne są pozbawione barier architektonicznych.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.
 • Ciągi komunikacyjne pomiędzy kondygnacjami stanowią windy oraz schody.

Dodatkowe udogodnienia

 • Winda posiada komunikaty głosowe oraz oznakowanie przycisków w alfabecie Braille’a.
 • Część pomieszczeń w budynku oznakowanych jest alfabetem Braille’a.

Budynek III

 • Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku z poziomu chodnika.
 • Poziome i pionowe ciągi komunikacyjne są pozbawione barier architektonicznych.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.
 • Ciągi komunikacyjne pomiędzy kondygnacjami stanowią windy oraz schody. W przypadku różnic wysokości na poziomie tej samej kondygnacji, są to schody i pochylnia o łagodnym spadku.

Dodatkowe udogodnienia

 • Winda posiada komunikaty głosowe oraz oznakowanie przycisków w alfabecie Braille’a.
 • Część pomieszczeń w budynku oznakowanych jest alfabetem Braille’a.

Budynek II

 • Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku z poziomu chodnika.
 • Ciągi komunikacyjne pomiędzy kondygnacjami stanowią wyłącznie schody.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.

Budynek I

Bariery architektoniczne:

 • Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ma windy i podjazdów.

Zastosowane rozwiązanie:

Spotkanie pracownika pracującego w Budynku I z osobą, dla której schody są barierą architektoniczną, odbywa się w Budynku III lub IV.

Pies przewodnik

Do budynków można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe

Na parkingu naziemnym oraz podziemnym, przy Al. Zwycięstwa 96/98, wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest płatny, obsługiwany przez firmę zewnętrzną.

Na parkingu naziemnym, przy ul. Kadłubowców 4, wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego stacjonarnie lub on-line za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

kontakt

komunikacja@ppnt.pl
58 880 81 29

Skip to content