deklaracja dostępności

stan dostępności cyfrowej witryny www.ppnt.pl

deklaracja dostępności

PPNT Gdynia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppnt.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Formularze i dokumenty (.docx oraz .pdf) nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. – możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. – nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz do nich dostępu skontaktuj się z nami.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie audytu podmiotu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Imaggo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami.

W zgłoszeniu podaj:
– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
– swoje imię i nazwisko
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada dział Rozwoju i Komunikacji PPNT Gdynia. Możesz skontaktować się z nami mailowo – komunikacja@ppnt.pl lub telefonicznie – 58 880 81 29.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli termin ten będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W nadesłanej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

kontakt

komunikacja@ppnt.pl
58 880 81 29

Skip to content