Otwarty konkurs na wdrażanie dobrych praktyk projektowych rozstrzygnięty

Otwarty konkurs na wdrażanie dobrych praktyk projektowych rozstrzygnięty

Otwarty konkurs na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w Gdyni w roku 2024 został rozstrzygnięty.

 

Na mocy Zarządzenia nr 7516/24/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni zostało ogłoszone rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych. Po zapoznaniu się z otrzymaną ofertą Komisja Oceniająca zdecydowała o nieprzyznaniu dofinansowania.

Uzasadnienie Komisji Oceniającej dotyczyło przede wszystkim kosztowności produkcji huśtawki oraz wyzwań związanych z jej użytkowaniem i konserwacją. Osiągnięcie założonego celu, tj. promowania idei cyrkularności, wymagałoby częstego przeprowadzania działań animujących związanych z dodatkowymi kosztami (również infrastrukturalnymi). Huśtawka byłaby estetycznym wkładem w przestrzeń publiczną, jednak jako samodzielny obiekt nie realizowałaby celu merytorycznego projektu.

Mimo ostatecznego wyniku należy podkreślić, że oferta była atrakcyjna, estetyczna i rzetelnie przygotowana. Podmiot zgłaszający posiada ponadto duże doświadczenie w pracy na rzecz odpowiedzialności środowiskowej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również tym razem jednym z głównym celów konkursu było wyłonienie propozycji projektowych reagujących na zmiany klimatyczne, angażujących osoby zamieszkujące Gdynię do aktywnego, sprawczego udziału w życiu miasta.

Nazwa: Huśtawka cyrkularna | otwarta przestrzeń zrównoważonych praktyk

Instytucja: Fashion Revolution Polska

Wysokość przyznanych środków publicznych: 0,00 zł

powrót
Skip to content