Konferencja: Coaching dla Biznesu

International Coach Federation Polska zaprasza na Konferencję Coaching dla Biznesu, dedykowaną ludziom biznesu: zarządom i właścicielom firm, menedżerom i specjalistom oraz pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem konferencji jest praktyczne wsparcie biznesu poprzez odpowiedzi na pytania:

 • jak coaching i jego narzędzia mogą przydać się w biznesie;
 • jak za pomocą coachingu rozwinąć swoją firmę w obszarach zarządzania, produkcji, sprzedaży, zasobów ludzkich etc.;
 • jak tworzyć i zarządzać efektywnie procesami coachingowymi w firmach.

Konferencja składa się z 6 wykładów interaktywnych i 2 warsztatów.

Program Konferencji  

8:30-8:45 – Rejestracja uczestników

8:45-9:00 – Rozpoczęcie Konferencji – Piotr Ławacz, Dyrektor Oddziału Trójmiejskiego ICF Polska

9:00-9:50 – Coaching zespołów

 • Wsparcie zespołu przez coaching, jako sposób na skuteczne i tanie zwiększenie efektywności jego pracy.
 • Efektywny dobór właściwych metod, ciekawych narzędzi i doświadczonego coacha, jako gwarancja, że cele stawiane przed zespołem, jego integracja i sprawność pracy wejdą na nowy, trudno osiągalny innymi metodami poziom.
 • Prezentacja tez popartych dowodami.

Prowadzący: Jarosław Łojewski
Coach ACC ICF, właściciel butiku szkoleniowego Kreatyw.Pro, organizator spotkań FuckUp Nights w Trójmieście. Jako coach biznesowy wspiera m.in. kadrę zarządzającą dużych trójmiejskich przedsiębiorstw, doświadczonych i początkujących przedsiębiorców, startupy. Więcej na www.kreatyw.pro.

9:50-10:40 – Coaching menedżerów i liderów

W organizacjach (firmach i instytucjach) najczęściej prowadzony jest coaching menedżerów i liderów. Warto zadbać, by był w pełni efektywny:

 • Powiązać coaching z innymi procesami rozwojowymi (szkoleniami, mentoringiem etc.);
 • Przygotować proces coachingu – określić oczekiwania, cele, efekty biznesowe;
 • Wybrać coacha i metodologię pracy;
 • Ustalić zasady współpracy i komunikacji na linii: klient – coach – sponsor – otoczenie.

Prowadzący:
Piotr Ławacz - Dyrektor Trójmiejskiego Oddziału ICF, psycholog, coach ACC ICF, prowadzący Pracownię Rozwoju Osobistego WIN!, trener biznesu od 1993 roku, twórca i opiekun merytoryczny Studium Akademia Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza, współpracownik Coaching Center. Przeprowadził ok. 2000 dni szkoleniowych – treningów i warsztatów z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, sprzedaży oraz coachingu. Często gości w mediach, jako konsultant w dziedzinie coachingu i psychologii społecznej. Więcej na www.piotrlawacz.pl.

10:40-11:00 przerwa

11:00-11:50 – Coaching w działach produkcji

Produkcja to proces powstawania usługi lub produktu. Kierownicy i liderzy zespołów pełnią w nim niezwykle odpowiedzialną, a często kluczową funkcję. Bez ich zaangażowania, umiejętności i autorytetu efektywność zespołu drastycznie spada.

 • Jak mądrze wspierać ludzi na „pierwszej linii”?
 • Czy szkolenie wystarczy?
 • Po co przeprowadzać coaching w dziale produkcji?
 • Analiza tematu na podstawie studium przypadku.

Prowadzący:
Monika Stankiewicz - Wicedyrektorka Trójmiejskiego Oddziału ICF, trenerka Lean Management, mentorka, akredytowany coach ICC, autorka bloga o introwertykach. Wspiera innych i towarzyszy im w zmianie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w korporacjach w branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej oraz jako doradca biznesowy. Wierzy w ciągłe doskonalenie, prostotę i funkcjonalność. Więcej na www.monikastankiewicz.pl.

11:50-12:40 – Coaching w sprzedaży

Coaching w sprzedaży to droga do wzrostu skuteczności zespołów sprzedażowych.

 • Czym się różni coaching kompetencji sprzedażowych od typowego coachingu?
 • Wpływ coachingu kompetencji sprzedażowej na efektywność szkoleń.
 • Jaki wpływ ma coaching kompetencji  na efektywność zespołu sprzedażowego?
 • Budowanie sprzedażowej organizacji samouczącej się i rola coachingu w tym procesie.

Prowadzący:
Jacek Czarnowski - Trener biznesu, konsultant, coach, właściciel firmy Cetus Consulting. Licencjonowany trener i konsultant Sandler Training – światowego lidera w zakresie projektów szkoleniowo-doradczych, dotyczących sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Realizuje projekty doradczo-szkoleniowe dla wielu firm. Są one skierowane do kadry menedżerskiej i handlowej, prowadzą do zwiększenia efektywności sprzedażowej. Twórca i organizator największej w północnej Polsce cyklicznej konferencji dla menedżerów sprzedaży, odbywającej się od 2012 roku w Gdańsku pod nazwą „Morfologia Sprzedaży". Więcej na www.gdansk.sandler.com. 

12.40-13.30 – Coaching dla zarządów

Gra o wysoką stawkę – realizacja pełni potencjału zespołów zarządzających.

 • Źródła informacji i doświadczeń związanych z coachingiem zarządów.
 • Czym zarządy różnią się od „nie-zarządów” – specyfika pracy z zespołami zarządzającymi.
 • Nadzwyczajne zmiany – miary sukcesu coachingu zarządów.
 • Eliminowanie ryzyka porażki.
 • Rola działu HR (zasobów ludzkich) w procesie realizacji programów coachingowych.
 • Kwalifikacje coacha zarządu.
 • Charakterystyka środowiska (otoczenia) wspierającego proces coachingowy.

Prowadzący:
Paweł Sopkowski - Pomysłodawca, projektant i strateg planowania rozwiązań dla klientów. Nadzoruje prowadzone projekty, tworzy programy szkoleniowe, w pewnym stopniu sam je prowadzi. Doświadczony executive coach, przeprowadził ponad 2 500 godzin zajęć indywidualnych i grupowych. Współtwórca i sponsor Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego „Youth Business Poland” pod auspicjami jego królewskiej wysokości księcia Walii Karola. Członek założyciel ICF Polska, członek Rady PIFS. Twórca i lider Coaching Center – wyspecjalizowanego centrum rozwoju coachingu, mentoringu i przywództwa, opierającego swoją działalność o międzynarodowe standardy International Coach Federation oraz International Mentoring Association. Rozwojem organizacji zajmuje się od 1993 roku, natomiast coachingiem prawie od 18 lat. Jest zaangażowany w działalność społeczną. Więcej na www.coachingcenter.pl.

13:30-14:00 przerwa

14:00-14:50 – Współpraca pomiędzy coachem a działem HR

Na czym polega współpraca coacha z działem zasobów ludzkich (HR)?

 • Co coach może wnieść do organizacji, a co zyska dział HR?
 • Wyzwania działu HR – coach wewnętrzny, coach zewnętrzny.
 • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby współpraca miedzy coachem a działem HR okazała się dla organizacji sensowną inwestycją? Recepta na współpracę.

Prowadzący:
Agnieszka Grys - Coach PCC ICF. Kieruje firmą szkoleniową JAK-Marketing Dialog, prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Prowadzi doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu. Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Jako menadżer swoje pasje realizuje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.

15:00-16:00 – Warsztaty
Warsztaty równoległe. Zapisy na Warsztaty będą prowadzone podczas Konferencji.

Warsztat: Metody coachingu w kierowaniu ludźmi

Warsztat dla menedżerów, szukających odpowiedzi na pytania:

 • Jak wzmocnić znane już metody ustalania celów i egzekwowania zadań?
 • Co, oprócz poleceń, działa w delegowaniu?
 • Czym uzupełnić monolog informacji zwrotnej przełożonego w rozmowie oceniającej?

Prowadzący:
Beata Gralińska - Psycholog, trener grup szkoleniowych, coach PCC ICF. Od jedenastu lat prowadzi własną firmę Coaching Way, realizując długoterminowe programy coachingu indywidualnego i treningi zarządzania zespołami przy użyciu metod stosowanych w coachingu. Więcej na www.coaching-way.pl.

Warsztat: Coaching motywacji 

Efektywne dokonywanie zmian oraz osiąganie lepszych wyników jest możliwe mi.in. dzięki efektywnej komunikacji:

 • Efektywna komunikacja, jako odwołanie do autonomii i indywidualnych zasobów rozmówcy.
 • Jak motywować, odwołując się do autonomii i zasobów pracownika?

Prowadzący:
Artur Negri - Coach ACC ICF, coach metody CoachWise™, mentor, trener. Wprowadza do organizacji oraz uczy krytycznego i analitycznego myślenia, które usprawnia procesy i podejmowanie decyzji. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z ludźmi i organizacjami. Był m.in. dyrektorem programowym Instytutu Lecha Wałęsy, dyrektorem Biura Prasowego oraz rzecznikiem prasowym Forum Ekonomicznego w Krynicy, szefem programów w rządowym think tanku Centrum Europejskie Natolin oraz dziennikarzem Polskiego Radia i prasy ekonomicznej. Jego pasją są marka osobista, komunikacja, zarządzanie przez wartości i etyka. Ta ostatnia stanowi przedmiot powstającego doktoratu.

Kiedy: 24.11.2015 (wtorek), godz. 8:30-16:00
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek III i IV
Wstęp: wolny, zgłoszenia: gdansk@icf.org.pl oraz www.coachingdlabiznesu.evenea.pl 

24.XI
08:30-16:00
Parter III
PPNT

Co kobiece, co męskie - o stereotypach

Innowacje Społeczne
17:00-18:30

04.XI

Negocjacje i wyceny pracy branż kreatywnych

Strefa Startup
17:00-19:00

04.XI

Design Thinking Week 2015

Innowacje Społeczne
11:00-20:00

05.XI

Design Thinking Week 2015

Innowacje Społeczne
16:00-20:00

06.XI

Kto opowie lepszą historię wygrywa – spotkanie z Moniką Górską

Strefa Startup
17:00-19:00

06.XI

Wernisaż wystawy „Moje Miasto”. Malarstwo Ewy Pietrzak

Centrum Designu
18:00-Invalid date

06.XI

Kluby Malucha i Kluby Mam

Innowacje Społeczne
10:00-14:00

07.XI

World Usability Day

Strefa Startup
09:00-19:00

07.XI

Bieg Niepodległości - PPNT Gdynia Aktywnie

PPNT
14:00-15:00

11.XI

Konsultacje biznesowe z ekspertami dla firm

PPNT
10:00-15:00

12.XI

Wykłady z dowodem: Przełamać tabu! O tabu okiem specjalisty”

EXPERYMENT
17:00-19:00

15.XI

Możliwości techniczne i badawcze Laboratorium PPNT - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

16.XI

Wykorzystywanie nowych technologii w komunikacji z klientami - Natalia Hatalska

PPNT
16:30-18:30

16.XI

Spotkanie dla przedsiębiorców „Wspólnota interesów potęgą biznesowych więzi”

PPNT
10:00-12:30

16.XI

Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

16.XI

Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze „Wyjdź w Świat”

PPNT
17:00-19:00

16.XI

Chcesz chronić swoje rozwiązania? Kosultacje ROIP

PPNT
10:00-14:00

17.XI

Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

17.XI

Networking i co-working na kartce A3

Innowacje Społeczne
17:00-19:00

17.XI

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

PPNT
10:00-13:00

17.XI

Możliwości techniczne i badawcze Laboratorium PPNT - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

17.XI

Wykład: Wykorzystać konflikt

Innowacje Społeczne
17:00-19:00

18.XI

Otwarcie Parku Konstruktorów

PPNT
13:30-14:30

18.XI

Spotkanie: Jak założyć startup bez pieniędzy?

PPNT
17:00-19:00

18.XI

Konsultacje: Money Up - Zdobędziemy pieniądze dla ciebie

PPNT
10:00-16:00

18.XI

Możliwości techniczne i badawcze Laboratorium PPNT - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

18.XI

Akademia Przedsiębiorczości 2+1

PPNT
09:00-13:00

18.XI

Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych - konsultacje

PPNT
09:00-15:00

18.XI

Szkolenie: Narzędzia Google w e-marketingu

PPNT
09:00-17:00

18.XI

Konsultacje biznesowe z ekspertami dla firm

PPNT
10:00-15:00

19.XI

Szkolenie: Narzędzia Google w e-marketingu

PPNT
09:00-17:00

19.XI

Komercjalizacja rozwiązań ICT

PPNT
11:00-13:00

19.XI

Czy stać Cię na marnowanie talentów? Gender w biznesie

PPNT
17:00-18:30

19.XI

Szkolenie: Strategie zabezpieczania ryzyka walutowego

PPNT
09:30-16:30

20.XI

Startup bez tajemnic: warsztaty dla młodzieży + projekcja filmu Startup Kids

PPNT
09:00-12:00

20.XI

Konsultacje: Money Up - Zdobędziemy pieniądze dla ciebie

PPNT
10:00-16:00

20.XI

Baltictech 2015

PPNT
09:00-18:00

21.XI

Baltictech 2015

PPNT
09:00-18:00

22.XI

Trudne życie twórcy – jak połączyć kreatywność ze skuteczną realizacją swoich pomysłów

PPNT
10:00-14:00

22.XI

Innowacje, badania, ochrona własności przemysłowej – fundusze UE na lata 2014 – 2020.

Informacja Patentowa
10:30-12:50

24.XI

Konferencja: Coaching dla Biznesu

PPNT
08:30-16:00

24.XI

Szkolenie: Horyzont 2020 – jak zdobyć dotacje na innowacje

PPNT
10:00-13:30

24.XI

Co mówi Twoja strona internetowa, czyli praktycznie o komunikacji na stronach www

Strefa Startup
18:00-20:00

24.XI

Kawa, networking i przepis na sukces, czyli Coffitivity #8

PPNT
18:00-20:00

25.XI

Spotkanie firm PPNT

PPNT
10:00-11:30

25.XI

Budowanie zespołu i nakierowywanie na wspólny cel. Studencka Środa w Strefie Startup

Strefa Startup
18:00-20:00

25.XI

TEDxGdynia 2015

PPNT
17:00-20:00

26.XI

4. urodziny Centrum Designu Gdynia

Centrum Designu
19:00-21:00

27.XI

Taniec brzucha… czyli Andrzejkowa dyskoteka w ciąży – w ramach cyklu "Twórcze Rodzicielstwo"

Innowacje Społeczne
18:00-20:30

27.XI

EXPlozja ENERGII z EDF czyli rodzinny wieczór w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

EXPERYMENT
20:00-23:59

28.XI

4. urodziny Centrum Designu Gdynia

Centrum Designu
12:00-20:30

28.XI

4. urodziny Centrum Designu Gdynia

Centrum Designu
10:00-18:00

29.XI