PPNT | 1.8.2016

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

W dniach 23-24 czerwca w audytorium „C” Wydziału Prawa i Administracji UG odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców CNŚ. Organizatorami Konferencji były Pro-Science sp. z o. o., Koło Naukowe Ochrony Środowiska UG oraz PPNT Gdynia.

Celem Konferencji było stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej wymianie nabytych doświadczeń oraz przekazaniu najnowszych trendów i pomysłów na działania naukowe. Spotkanie zgromadziło 98 uczestników, którzy reprezentowali dziedziny takie jak: chemia, biologia, ochrona środowiska, chemia żywności, ekonomia, prawo, i inne. Wśród biorących udział w konferencji byli studenci, doktoranci oraz młodzi doktorzy z uczelni wyższych z całej Polski (Trójmiasto, Rzeszów, Katowice, Warszawa, Siedlce, Wrocław, Łódź, Kraków i inne).

Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów: mgr Piotr Urbaszek (PRO-SCIENCE Polska Sp. z o.o.) i mgr Joanna Kreczko-Kurzawa (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia). 

Wykład inauguracyjny pt. „Ctrl+S czyli o trwałości informacji” wygłosiła laureatka pierwszej polskiej edycji konkursu „Fame-Lab” i znana popularyzatorka nauki - mgr Monika Aksamit-Koperska, poruszając tematykę historii nośników informacji i przechowywania cennych danych, skłaniając do refleksji nad sposobami ich przechowywania oraz nad trwałością nośników elektronicznych. Następnie prezentację wygłosiła dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra przedstawiając profil działalności i możliwości współpracy z PPNT Gdynia.

Podczas Konferencji CNŚ wygłoszonych zostało 27 prezentacji ustnych oraz przedstawionych 90 prezentacji posterowych. Dodatkowo Organizatorzy przyznali nagrody w konkursie na najlepszą prezentację ustną oraz posterową, a także Nagrodę Specjalną PPNT Gdynia.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca: dr Małgorzata Czerwicka
Członkowie komisji: dr inż. Anna Białk-Bielicka, mgr Joanna Kreczko-Kurzawa
wyróżniła łącznie 7 wystąpień

Nagrodzeni - prezentacje ustne:
I miejsce - Karol Steckiewicz „NGF potencjalne znaczenie kliniczne"
II miejsce - Patryk Kosowski „Wykorzystanie gazowego ozonu do stabilizacji osadu ściekowego” 
III miejsce - Szymon Jarzyński „Wykorzystanie chiralnych połączeń azirydynowych  w wybranych reakcjach syntezy asymetrycznej”

Nagrodzeni - wystąpienia posterowe:
I miejsce -  Magdalena Pazda „Analiza profilu kwasów tłuszczowych w schyłkowym stadium Przewlekłej Choroby Nerek”
II miejsce – Monika Lipińska „Atraktanty w kwiatach Maxillaria sensu lato (Orchidaceae, Maxillariinae)”
III miejsce - Agnieszka Kaczmarczyk „Ile gatunków sprężyków (Coleoptera: Elateridae) występuje w Polsce? Problemy taksonomiczne w dobie barcodingu”

Nagroda Specjalna PPNT Gdynia:
Kamil Sząszor „Utrata aktywności genu urikazy i jej wpływ na zdrowie we współczesnym społeczeństwie”

Serdecznie gratulujemy!