PPNT | 31.8.2017

Młodzi programiści na podbój rynku pracy!

Uczestnicy projektu unijnego poszukują przedsiębiorców chętnych do przyjęcia ich na bezpłatny staż jako etap przygotowania do późniejszego zatrudnienia.

Staż powinien mieć miejsce na terenie województwa pomorskiego.

Są to osoby do 29 roku życia, które w ramach projektu przeszli szkolenie, przygotowujące do egzaminu Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer. Kolejnymi etapami projektu jest staż trwający 4 miesiące (płatny z projektu), a następnie ewentualne zatrudnienie na minimum trzy miesiące.

Uczestnicy projektu posiadają znacznie szersze umiejętności i zainteresowania niż język programowania Java, którego dotyczył kurs, m.in. Python, PHP, JavaScript, ale również grafika.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

java.staze@swp.gda.pl, +48 513 158 690.

Projekt "Młodzi propgramiści na podbój rynku pracy" realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.