PPNT | 14.8.2018

Konkurs ofert na wybór operatora pracowni krawieckiej

Oferty przyjmowane są do 28.08.2018 r. (godz.11:00) w siedzibie PPNT Gdynia.

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia informuje, iż dnia 14 sierpnia 2018 r. ogłosił konkurs ofert na wybór operatora pracowni krawieckiej w budynku IV PPNT Gdynia. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego o przetargu pisemnym art. 70 z indeksem 1 i następne.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na zarządzanie i pełnienie funkcji Operatora pracowni krawieckiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie oraz w załącznikach (dostępnymi tutaj). Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na okres 3 lat.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie PPNT Gdynia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (email) do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach Konkursu.

Oferty należy składać do dnia 28.08.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie Organizatora: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, V piętro, sekretariat pok. A 5.10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godzinie 11:30 w siedzibie PPNT Gdynia, budynek IV, V piętro, sala C 5.01.

Więcej informacji o konkursie oraz dokumenty znajdują sie na stronie: BIP PPNT Gdynia.