PPNT | 18.7.2016

Innowacyjne pracownie Gdyni

W ostatnich miesiącach rozpoczęły swoją działalność trzy nowe na mapie Trójmiasta ośrodki laboratoryjne: Pracownia Badań Niszczących i Nieniszczących, Pracownia Elektroniczna oraz Pracownia Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych.

WNS Pomorze sp. z o.o. we współpracy z PPNT Gdynia, z dniem 1. czerwca uruchomiło
Pracownię Badań Niszczących i Nieniszczących w Parku Konstruktorów. Wspomniana Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt o dużych możliwościach badawczych ukierunkowany na badania własności mechanicznych materiałów i ich połączeń oraz składu chemicznego metali. Pracownia powstała pod kątem potrzeb przemysłu morskiego, offshorowego, petrochemicznego, budowlanego i maszynowego. Aktualnie jest to jedna z najnowocześniejszych pracowni tego typu w Polsce. Informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez Pracownię oraz możliwości otrzymania upustów na badania dla firm PPNT/GPNT/BPNT oraz przedsiębiorstw obszaru byłej stoczni Gdynia, w ramach pomocy de minimis, podane są na stronie internetowej www.wnspomorze.pl

Firma TENSLAB Spółka z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp. K. w ramach Parku Konstruktorów uruchomiła Wzorcowanię Przyrządów Pomiarowych. Jest to Pracownia świadcząca usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie: wielkości geometrycznych, ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej, wielkości elektrycznych DC i małych częstotliwości. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, umożliwiający wykonywanie usług z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez Pracownię oraz możliwości otrzymania upustów dla firm PPNT/GPNT/BPNT oraz obszaru byłej stoczni Gdynia podane są na stronie internetowej: www.tenslab.pl

W połowie maja firma WiRan uruchomiła Pracownię Elektroniczną, która znajduje się w PPNT Gdynia. ELab (w skrócie) umożliwia przeprowadzenie dokładnych i kompleksowych pomiarów z zakresu elektroniki wysokich oraz niskich częstotliwości. Nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwala na dokładną obserwację i archiwizację przebiegu badanych sygnałów, a zaawansowana infrastruktura w postaci klatki Faraday'a oraz komory klimatycznej umożliwiają wytworzenie specyficznego środowiska pomiarowego. Elab firmy Wiran oferuje atrakcyjne upusty dla firm parkowych w ramach pomocy de minimis. Więcej informacji na stronie internetowej: www.elab.wiran.pl