PPNT | 16.11.2017

Duże zmiany w składkach ZUS

Wraz z Nowym Rokiem nadchodzi rewolucja w opłacaniu składek do ZUS przez przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki opłacimy jednym przelewem, wpłacając środki na jeden indywidualny numer rachunku. Jego numer Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże nam listem poleconym do końca tego roku.

O czym warto pamiętać?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i do końca grudnia 2017 roku nie otrzymasz  informacji o numerze Twojego rachunku, zgłoś ten fakt bezpośrednio w oddziale ZUS lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 0 22 560 16 00. To ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

Co opłacisz jednym przelewem?

·        Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

·        Ubezpieczenie zdrowotne

·        Fundusz Pracy

·        Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

·        Fundusz Emerytur Pomostowych


Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.zus.pl/eskladka