Laboratorium | 19.9.2017

Spotkanie partnerów projektu FOCUS

W Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyło się spotkanie partnerów projektu FOCUS. Partnerem stowarzyszonym projektu jest Laboratorium PPNT Gdynia.
FOCUS

 - “Wzrost błękitnej gospodarki poprzez kursy e-learningowe wykorzystujące produkty badawczo-rozwojowe i mobilność wirtualną” -  to projekt realizowany w ramach Funduszy Unii Europejskiej Interreg South Baltic (2017-2019). Celem projektu jest wymiana wiedzy i transfer dobrych praktyk w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki oraz przeprowadzenie pilotażowego programu dostarczania treści opracowanej w międzynarodowych zespołach naukowców i praktyków. Projekt realizowany jest przez pięciu Partnerów w Litwy, Szwecji, Danii i Polski. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni jest partnerem stowarzyszonym projektu, wspomagającym jego realizację.

W dniach 12-13 września 2017 odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu FOCUS w Sopocie. Na spotkanie przybyło 19 osób, w tym również przedstawiciel Laboratorium PPNT Gdynia (partner stowarzyszony). Podczas dwóch dni obrad omówiono dotychczasowe działania, a także zadecydowano o kolejnych krokach w projekcie. Żywa dyskusja uczestników pozwoliła ustalić zawartość kursów e-learningowych z zakresu biotechnologii morskiej i turystyki brzegowej. W przyszłości treść kursów może być dostępna dla dużej liczby studentów oraz osób pracujących w sektorze biotechnologicznym lub turystycznym. Następne spotkanie partnerów odbędzie się w kwietniu 2018 w Szwecji.

Więcej informacji o projekcie FOCUS można odnaleźć na stronie: https://www.ku.lt/focus/