Laboratorium | 26.8.2016

Laboratorium PPNT Gdynia wprowadza nową usługę

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia właśnie powiększyło swoją ofertę w zakresie analiz laboratoryjnych o usługę badań metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (ang. Gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS)  jest jedną z najczęściej stosowanych metod szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. Główną zaletą techniki GC-MS to że jest obecnie jedną z najskuteczniejszych znanych metod badania lotnych i średnio lotnych substancji w próbkach o złożonym składzie. Z uwagi na możliwość automatyzacji i stosunkowo krótki czas analizy, jest niezwykle przydatnym narzędziem przy prowadzeniu rutynowych analiz w przemyśle, kontroli jakości lub monitoringu środowiska.

Za pomocą tej techniki można zbadać nie tylko skład jakościowy ale i ilościowy badanej próbki. GC-MS nie wymaga przy tym wyodrębniania substancji z mieszaniny w celu jej identyfikacji, gdyż podstawowe informacje na temat tożsamości związku uzyskuje się z widm uzyskiwanych dzięki detektorowi mas.

 GC-MS stosuje się m.in. w:

  • w przemyśle spożywczym - do badania składu surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrywania szkodliwych substancji w żywności, tj. antybiotyki i inne leki,
  • przemyśle petrochemicznym - np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny;
  • ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody;
  • kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń;

Oferta kierowana jest zarówno do naukowców jak również przedsiębiorców z branży spożywczej, farmaceutycznej oraz producentów i importerów wyrobów użytkowych.

Więcej szczegółów na stronie:  www.ppnt.pl/pl/laboratorium-ppnt