Laboratorium | 18.10.2016

Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych

Kurs podstawowy z elementami warsztatowymi.

Kiedy: 8-9.11.2016 (wtorek-środa)
Gdzie: Laboratorium PPNT Gdynia

Zgłoszenia przyjmowane do 4 listopada. 

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną wyrobów kosmetycznych. W czasie trwania kursu uczestnicy  zostaną zaznajomieni z niezbędnymi wiadomościami z zakresu oceny czystości produktów kosmetycznych wraz z interpretacją otrzymanych wyników. Zaprezentowane metody wykrywania i oznaczania drobnoustrojów są zgodne z obowiązującymi normami ISO i wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 25 listopada 2013.

Profil Uczestnika: 

Seminarium adresowane jest do Studentów i Absolwentów, w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Zapraszamy osoby planujące rozpocząć karierę zawodową w przemyśle kosmetycznym i wiążące swoją przyszłość zawodową z branżą kosmetyczną i diagnostyką.

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium:

Kurs obejmuje część teoretyczną w postaci seminarium oraz warsztaty prowadzone w małych grupach, co zapewni każdemu uczestnikowi możliwość samodzielnej pracy i szerokie zaznajomienie się z technikami mikrobiologicznymi. Uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu badań mikrobiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji metod badawczych, wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wyrobach kosmetycznych. Poszerzą swoją wiedzę na temat obowiązujących wytycznych stawianych w świetle norm PN EN ISO.  Zapoznają się z technikami w zakresie pobierania próbek, technik posiewu, przygotowania próbek do badań, metod zliczania mikroorganizmów. Gwarantujemy podniesienie kompetencji zawodowych.

Zakres tematyczny:

  1. Test skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 11930:2012
  2. Oznaczenie ogólnej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych (bakterie i pleśnie) wg PN-EN ISO 21149
  3. Oznaczenie ogólnej liczby drożdży i pleśni wg PN EN ISO 16212
  4. Wykrywanie obecności Candida albicans wg PN-EN ISO 18416
  5. Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717
  6. Wykrywanie obecności Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150
  7. Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718

Naszą kadrę stanowią specjaliści z długoletnim doświadczeniem pracujący w kompleksowo wyposażonym laboratorium, działającym zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:

Laboratorium PPNT Gdynia
laboratorium@ppnt.gdynia.pl
tel: 58 6982134