Laboratorium | 10.6.2016

InnovaBio Pomorze

InnovaBio Pomorze to okazja dla początkujących biologów, aby poszerzyć swoją wiedzę praktyczną, udoskonalić umiejętności oraz poznać możliwości rynkowego wykorzystania badań naukowych.

Uczestnicy projektu - uczniowie i studenci będą pracować w laboratoriach biotechnologicznych i biochemicznych PPNT przy projektach realizowanych na zlecenia instytucji naukowych i firm komercyjnych. Będą uczestniczyli w całym cyklu życia projektu badawczo-wdrożeniowego, począwszy od napisania biznesplanu, poprzez samodzielną realizację badań, po finansowe i merytoryczne rozliczenie projektu. Zdobyte doświadczenie, pozwoli im w przyszłości łatwiej znaleźć zatrudnienie lub założyć własną firmę - może w PPNT.

Projekt jest efektem wieloletniej współpracy Konsorcjum IBP, w którego skład wchodzą: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt InnovaBio Pomorze oparty jest na wzorcach sprawdzonych wcześniej na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 68 studentów i uczniów, którzy zrealizowali 14 projektów badawczych.

Więcej informacji na temat Laboratorium PPNT oraz projektu InnovaBio Pomorze dostępne są tutaj