Innowacje Społeczne | 12.1.2017

Konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji Gdyni

W środę, 11 stycznia, rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Tego dnia dokument zostanie oficjalnie upubliczniony, każdy gdynianin będzie mógł się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi.

Gminny Program Rewitalizacji w Gdyni obejmie sześć podobszarów: zachodnią część Witomina-Radiostacji, część dzielnicy Chylonia, tzw. Meksyk, część dzielnicy Oksywie, część dzielnicy Leszczynki, tzw. Pekin, część dzielnicy Babie Doły oraz część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego.
- Prace nad dokumentem trwały praktycznie przez cały 2016 rok, na każdym etapie mocno włączaliśmy w nie mieszkańców Gdyni. Wyrażali swoje zdanie na temat granic obszarów rewitalizacji, zgłaszali propozycje działań, jakie ich zdaniem w ramach rewitalizacji powinny zostać przeprowadzone – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Dokładnie przeanalizowaliśmy każdy z tych głosów, sprawdziliśmy je pod kątem możliwości realizacji w ramach procesu rewitalizacji i dostępnych środków finansowych. Nie wszystkie bowiem postulaty mieszkańców, choć nie mamy wątpliwości że dotyczą spraw pilnych, mogą znaleźć rozwiązanie w postaci odpowiedniego zapisu w programie rewitalizacji.

Jakie przedsięwzięcia – zarówno inwestycyjne, jak i te o charakterze społecznym – ostatecznie trafiły do GPR – będzie można dowiadywać się od środy, 11 stycznia. Tego bowiem dnia pod konsultacje trafi Gminny Program Rewitalizacji. Swoje uwagi do dokumentu będzie mógł zgłosi każdy gdynianin.

Konsultacje społeczne potrwają do 10 lutego. W ich ramach przewidziano:
* Siedem otwartych spotkań informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu:
a) 11 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja
b) 12 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia, tzw. Meksyk
c) 13 stycznia 2017 r. o godz. 17 w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, ul. Śmidowicza 49, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie
d) 16 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Piotra Ściegiennego 8, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki, tzw. Pekin
e) 17 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły
f) 30 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego
g) 31 stycznia 2017 r. w godz. 17–19 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji

* Zbieranie uwag ustnych w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa, przez cały okres trwania konsultacji w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10 – 16, w czwartki w godz. 10 – 18 oraz w mobilnych punktach konsultacyjnych:
a) w poniedziałek, 23 stycznia w godzinach 16-20 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 10-14 w Centrum Aktywnego Mieszkańca „Apteka”, ul. Opata Hackiego 17A – dla podobszarów rewitalizacji obejmujących części dzielnicy Chylonia: w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
b) w czwartek, 26 stycznia w godz. 10-14 i środę 8 lutego 15-19 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, ul. Żeglarzy 5 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 9-13 i w środę, 1 lutego w godz. 15-19 w Placówce Wsparcia Dziennego „Kreatywni”, ul. Płk. Dąbka 52 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie, 
c) w czwartek, 2 lutego w godz. 16-20 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły, 
d) w poniedziałek, 6 lutego w godz. 16-20 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu, 
e) w poniedziałek, 23 stycznia w godz. 10-14 i we wtorek, 7 lutego, w godz. 15-19 w Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava”, ul. Widna 8, dla podobszaru rewitalizacji Witomino – Radiostacja. 

* Zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 10 lutego 2017 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
c) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania biura -16.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 11 stycznia 2017 r.:
a) w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, Gdynia, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia, 
b) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/rewitalizacja, 
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Jednostki i firmy związane z samorządem”, „Inne”, „Laboratorium Innowacji Społecznych”, „Rewitalizacja”, „Gminny Program Rewitalizacji”).