Informacja Patentowa

IP to wsparcie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Współpracujemy z Urzędem Patentowym RP i jesteśmy członkiem sieci PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego.

Czym się zajmujemy?

  • udzielamy porad i konsultacji w zakresie ochrony własności intelektualnej, obejmujących w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prawa autorskie oraz strategie postępowania z własnością przemysłową
  • oferujemy zaawansowane usługi badań i analizy literatury patentowej
  • prowadzimy monitoring zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz zarejestrowanych wzorów przemysłowych
  • organizujemy szkolenia, warsztaty i wykłady w tematyce ochrony własności intelektualnej

Dla kogo działamy?

  • dla firm działających w PPNT (Ośrodek oferuje merytoryczne wsparcie zarówno osobom dopiero rozpoczynającym działalność jak i doświadczonym przedsiębiorcom)
  • dla firm i osób spoza PPNT (dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony własności intelektualnej)