ecodesign circle

EcoDesign Circle to międzynarodowy projekt realizowany przez siedem organizacji, pochodzących z krajów nadbałtyckich, zajmujących się dizajnem.

ecodesign circle

EcoDesign Circle to międzynarodowy projekt realizowany przez siedem organizacji, pochodzących z krajów nadbałtyckich (tj. z Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski), zajmujących się dizajnem. Jego celem jest wydobycie potencjału innowacyjnego, drzemiącego w ekologicznym projektowaniu, a całej inicjatywie przyświeca idea tzw. gospodarki obiegowej (ang. circular economy).

Bezpośrednią inspiracją dla twórców projektu była Szwecja, która przyjęła ekologiczne strategie ekonomiczne. Przynoszą one wymierne efekty – stale zmniejsza się tam zanieczyszczenie, przy równoczesnym wzroście zatrudnienia. Inicjatorzy projektu EcoDesign Circle zadali sobie pytanie: jak osiągnąć analogiczne do szwedzkich rezultaty, w tych krajach basenu Morza Bałtyckiego, które mają podobne warunki naturalne i zbliżone możliwości społeczne, ekonomiczne oraz kulturalne?

Dysponentem wiedzy o środowisku naturalnym, jego potrzebach, możliwościach oraz zagrożeniach, na jakie jest narażone, są naukowcy. To jednak w rękach projektantów leży tworzenie produktów, które działać będą wbrew lub w zgodzie z logiką ekosystemów, a na dodatek w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, niezbędne jest nawiązanie dialogu oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy tymi dwoma grupami profesjonalistów.

Zamierzeniem projektu EcoDesign Circle jest zwiększenie potencjału centrów designu i ich użytkowników z regionu w obszarze eko designu. W rezultacie projektanci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa powinny sprawniej identyfikować nowe metody tworzenia innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów oraz z większym zaangażowaniem wprowadzać je na wymagający rynek.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2019
Budżet projektu: 2 181 877 €
Projekt EcoDesign Circle jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji na stronie projektu: ecodesigncircle.eu

Skip to content