Ruszyło Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Ruszyło Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Od dziś, trójmiejscy przedsiębiorcy otrzymali dostęp do kolejnych instrumentów wsparcia ich działalności. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia otwarte zostało Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP). To element programu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.  W uroczystej inauguracji COP w Gdyni udział wziął m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego — Jarosław Gowin, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu – Paweł Kolczyński oraz prezydent Gdyni — Wojciech Szczurek.

To trzecie takie centrum, po Wrocławiu i Katowicach. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest udostępnienie oferty finansowej dla małych i średnich firm, w dynamicznie rozwijających się regionach Polski.

  • – Jestem przekonany, że Centra Obsługi Przedsiębiorców będą dużym i ważnym wsparciem, dzięki któremu wielu firmom uda się w pełni wykorzystać swoje możliwości — powiedział w Gdyni wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.


Paweł Kolczyńśki, wiceprezes ARP S.A.
-Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w dalszej ekspansji zarówno w kraju, jak i za granicą. Czasem są to środki finansowe, a innym razem kontakty biznesowe. I to właśnie znajdą w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni. W jednym miejscu zaoferujemy im pożyczki, leasing przemysłowy i działania proeksportowe.

Oferta  ARP S.A. dla małych i średnich firm to pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment czy na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od jednego z szesnastu Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK., z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy. W COP przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także z oferty leasingowej. Spółka ARP Leasing udostępni przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i te z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu. COPy prowadzą również działalność proeksportową za pośrednictwem International Desk. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani eksportem swoich towarów znajdują w COP informację na temat instrumentów wspierających eksport, które są aktualnie dostępne w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparciem International Desk jest Zespół ds. Współpracy Zagranicznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Park Naukowo-Technologiczny Gdynia powstał dla przedsiębiorców z myślą, że inkubacje, nowoczesne technologie, innowacje, design to będą te przestrzenie, które sprawią, że Gdynia nabierze nowego ekonomicznego i społecznego wymiaru. I to się udało. Musimy jednak zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. I nowe narzędzia wsparcia, które tworzy Państwo, w połączeniu z innymi działaniami także tymi, które deklarujemy jako samorząd, będą budowały tę gospodarkę przyszłości – powiedział podczas uroczystego otwarcia prezydent Wojciech Szczurek.

-Trzecia siedziba COP to nieprzypadkowa lokalizacja. Gdynia i Pomorski Park Naukowo Technologiczny zrzesza ponad 250 firm, a wiele z nich prowadzi innowacyjną działalność. Jestem przekonany, że prosty dostęp do instrumentów wsparcia ARP przyczyni się do zwiększenia skali ich działania i ułatwi realizację biznesowych celów —
dodał Kolczyński.

Usługi świadczone przez gdyński COP to doskonałe uzupełnienie wsparcia stanowiącego ofertę PPNT Gdynia dla firm realizujących swoje projekty biznesowe w obszarze nowych technologii: nowoczesnej infrastruktury; prototypowni i laboratoriów, doradztwa ekspertów, szkoleń czy możliwości wyjazdów na międzynarodowe targi w celu prezentacji swoich produktów i usług.

 

powrót