Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 347/19/VIII/M ogłosił Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2019 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 25 lutego 2019 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.

Cele merytoryczne zadania: 
·        estetyzacja przestrzeni publicznej
·        wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
·        wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości
·        promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej
·        stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów
·        kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości

Link do Biuletynu Informacji Publicznej znajdziesz TUTAJ.

powrót