Dobrze zaprojektowane miasto? Wystartował konkurs dobrych praktyk projektowych!

Dobrze zaprojektowane miasto? Wystartował konkurs dobrych praktyk projektowych!

Przypatrujesz się przestrzeni miejskiej? Chcesz mieć wpływ na doświadczanie Gdyni? Zgłoś swój projekt w otwartym konkursie ofert i przy wsparciu PPNT Gdynia | Centrum Designu wdrażaj dobre praktyki projektowe!

Prezydent Miasta Gdynia ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2024, który realizowany będzie na podstawie Zarządzenia nr 7303/24/VIII/M z dn. 30.01.2024 r.

Wysokość środków na realizację zadania to 100 000,00 zł.

Przykładowe cele merytoryczne konkursu:

 • – estetyzacja przestrzeni publicznej;
 • – działanie czasowe w sezonie od początku czerwca do końca września mające na celu edukację mieszkańców miasta i turystów w zakresie zrównoważonego projektowania (w przypadku tworzenia instalacji musi zostać uwzględniony okres co najmniej dwumiesięcznej ekspozycji w przestrzeni miasta);
 • – wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni;
 • – wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;
 • – stworzenie na mapie Gdyni instalacji/wystaw/miejsc interakcji związanych ze zrównoważonym projektowaniem, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów;
 • – inkluzywność działań;
 • – strategiczne działanie na rzecz zapobiegania zmianom klimatu w mieście;
 • – działania kolektywne angażujące mieszkańców i dające im poczucie sprawczości;
 • – edukacja w zakresie skutków zmian klimatu i sposobów zapobiegania;
 • – kontekst lokalny;
 • – uwzględnienie, aby elementy ekspozycji oraz projekty były z odzysku, bądź zostały ponownie wykorzystane lub zutylizowane w jak najbardziej ekologiczny sposób;
 • – uwzględnienie jednego lub więcej wyzwań jakie mają mieszkańcy Gdyni:
 • 1. zrównoważone zakupy,
 • 2. niemarnowanie jedzenia,
 • 3. jakość powietrza,
 • 4. segregacja śmieci w przestrzeni publicznej i prywatnej,
 • 5. elektroodpady,
 • 6. naprawa i drugie życie przedmiotów,
 • 7. zasoby wodne/walka z suszą,
 • 8.  zrównoważony transport,
 • 9. tereny zielone oraz dbanie o florę i faunę w mieście,
 • 10. zanieczyszczenie światłem,
 • 11. oszczędzanie energii,
 • 12. uświadamianie o zrównoważonym korzystaniu z zasobów morskich,
 • 13. zanieczyszczenie wód plastikiem,
 • 14. rosnąca temperatura wód morskich i jej konsekwencje.

 

Kryteria oceny ofert:

 • 1. kryteria oceny ustawowej (dot. realizacji zadania)
 • 2. kryteria oceny dodatkowej:
 • – innowacyjność;
 • – kontekst społeczny;
 • – lokalność;
 • – kompleksowość zadania.

 

 

Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia oferty wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2024 roku”.

 

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 4 marca 2024 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jego wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.

 

 

Koordynator:

aneta lehmann

e-mail: a.lehmann@ppnt.pl

tel. 58 88 08 216

 

Termin składania zgłoszeń:

04.03.2024, godz. 14:00

 

Szczegóły i zakres konkursu:

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Złóż ofertę:

Witkac.pl

powrót
Skip to content