Budynek PPNT Gdynia naniesiony na mapę 3D

Budynek PPNT Gdynia naniesiony na mapę 3D

Ortofotomapa – brzmi niezwykle, prawda? Za tym enigmatycznym słowem kryje się specjalna mapa 3D, dzięki której można w sposób szczegółowy opisać każdy obiekt. Działający w Parku Ośrodek Kształcenia Lotniczego AIRBORN opracował taką mapę, natomiast w rolę modela premierowego projektu wcielił się budynek PPNT Gdynia. Tego rodzaju mapy sprawdzają się m.in. w działalności związanej z geodezją, regulacją ruchu drogowego, bezpieczeństwem publicznym, a nawet w rolnictwie i leśnictwie.

W jaki sposób stworzyć taką mapę? Wszystko zaczyna się od wykonania zdjęć z drona. Aby zbudować model 3D, firma AIRBORN, która go zrealizowała przeprowadziła przelot dronem ponad PPNT Gdynia, w trakcie którego wykonała 177 zdjęć. Stworzona na ich podstawie mapa charakteryzuje się brakiem zniekształceń terenu, jednorodną tonacją kolorów oraz jednolitą skalą dla całego obszaru przestawionego na obrazie. Dzięki temu może zostać wykorzystana do dokonywania pomiarów budynku i otoczenia wokół niego oraz do sporządzania planów zagospodarowania terenu. Wśród korzyści wynikających z opracowania takiej wizualizacji znajduje się możliwość dookreślenia stref w obiekcie, które mogą być szczególnie narażone na wystąpienie pożaru, czy zalanie.

Numeryczne modele terenu wykorzystywane są w wyznaczaniu kubatury budynków, sprawdzaniu widoczności obiektów, wyznaczaniu spadków i kątów nachylenia terenu. Sprawdzają się również w gospodarce zasobami wodnymi numeryczne modele terenu są wykorzystywane w określaniu wielkości terenów zalewowych, projektowaniu systemów przeciwpowodziowych i inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych. – wyjaśnia Henryk Olszewski z firmy AIRBORN.

Generowanie modeli fotogrametrycznych rozpoczyna się od przelotu wokół budynku lub nad skanowanym terenem. W jego trakcie rejestrowane są zdjęcia, w możliwie najwyższej rozdzielczości. Fotografie posiadają geolokalizację – oznacza to, że w metadanych plików zapisane są współrzędne geograficzne miejsc, w których zdjęcia te były rejestrowane.

W pierwszym etapie obliczeń została wyznaczona rzadka chmura punktów obejmująca  charakterystyczne miejsca rejestrowanych obszarów. Następnie wygenerowano gęstą chmurę obejmującą punkty charakterystyczne wyznaczonych, podczas rejestrowania obszarów. W rezultacie wygenerowano chmurę składająca się z 1.7 mln punktów. W kolejnym etapie wygenerowano siatkę trójkątów łączącą poszczególny punkty oraz naniesiono na nią teksturę. W rezultacie powstał numeryczny model terenu, na bazie PPNT Gdynia. – wyjaśnia Henryk Olszewski.

Aby stworzyć taką mapę potrzebny jest czas. W zależności od zastosowanego oprogramowania i możliwości danego komputera, obliczenie siatki trójkątów modelu budynku PPNT Gdynia wraz z naniesioną teksturą trwało około 3 godzin.

powrót
Skip to content