Katarzyna Szwed | Informacja Patentowa

Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, własności przemysłowej (wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz:
- informacji o sposobie prowadzenia samodzielnych poszukiwań w bazach patentowych,
- usługi poszukiwania w bazach patentowych, monitoringu albo badania zdolności lub czystości patentowej,
- konsultacji z zakresu prawa autorskiego – co powinna zawierać umowa, jakie prawa można zbyć, a jakie zostają zawsze przy osobie tworzącej, co mieści się w ramach dozwolonego użytku oraz jak poruszać się po Internecie nie naruszając cudzych praw,
- konsultacji z zakresu prawa własności przemysłowej – czym są znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz do czego się przydają, co można chronić jako wynalazek, jak uzyskać prawa wyłączne w Polsce i w Europie, jakie mogą być konsekwencje naruszenia cudzych praw wyłącznych,
- konsultacji z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony tajemnic przedsiębiorstw.

Katarzyna Szwed
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Prawo własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Pomorskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. Obecnie skupia się na prawie własności intelektualnej - wynalazkach, wzorach przemysłowych, know-how i tajemnicach przedsiębiorstw, pomagając firmom w ochronie ich kapitału intelektualnego. Prywatnie podróżniczka i żeglarka, fanka literatury wszelakiej i kultury brytyjskiej.

Kontakt:
PPNT Gdynia, pok. H131 lub Strefa Startup (coworking)
+48 58 880 81 98
k.szwed@ppnt.pl