Jakub Różewski | Broker Eksportowy

Targi i kontakty zagraniczne

Firmy parkowe mogą uzyskać wsparcie w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy:
- przy organizacji wspólnych wyjazdów targi handlowe,
- umawianie spotkań z B2B korzystając z bazy projektu oraz własnej sieci kontaktów handlowych, 
- wsparcie merytoryczne w ramach negocjacji handlowych. 

Jakub Różewski
Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Od lat działa w sektorze transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transportowej, handlu morskiego) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń, możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracował głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP. Zajmował się też negocjacjami kontraktów i umów handlowych na rynku krajowym i przede wszystkim zagranicznym. Prywatnie, interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną.

Kontakt: 
j.rozewski@ppnt.pl 
58 880 82 19