EcoDesign Circle

EcoDesign Circle to międzynarodowy projekt realizowany przez siedem organizacji ze świata designu mający na celu wykorzystanie potencjału innowacyjnego jaki drzemie w ekologicznym projektowaniu.

Projekt realizowany jest przez organizacje i instytucje pochodzące z Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski. Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki obiegowej (tzw. circular economy).

Bezpośrednią inspirację stanowi przykład Szwecji, gdzie przyjęte ekologiczne strategie ekonomiczne przynoszą wymierne efekty – stałe zmniejszanie zanieczyszczenia przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia. Inicjatorzy projektu EcoDesign Circle zadali sobie zatem pytanie: jak osiągnąć równoważne ze Szwedzkimi rezultaty w krajach basenu Morza Bałtyckiego, które posiadają podobne warunki naturalne i zbliżone możliwości społeczne, ekonomiczne, kulturalne?

Dysponentem wiedzy o środowisku naturalnym, jego potrzebach, możliwościach oraz zagrożeniach, są naukowcy, natomiast to w rękach projektantów leży tworzenie produktów, które działać będą wbrew lub w zgodzie z ekosystemem w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta. Niezbędne jest zatem nawiązanie dialogu oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. Zamierzeniem projektu EcoDesign Circle jest zwiększenie potencjału centrów designu i ich użytkowników z regionu z obszaru eko designu. W rezultacie projektanci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą w stanie lepiej identyfikować nowe metody na tworzenie innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów oraz z większym zaangażowanie będą mogli wprowadzać je na wymagający rynek.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2019. 

Budżet projektu: 2 181 877 €

Projekt EcoDesign Circle jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.ecodesigncircle.eu/