Creative Traditional Companies Cooperation

CTCC, czyli Creative Traditional Companies Cooperation, to projekt unijny koncentrujący się na wzroście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę międzysektorową w regionie Południowy Bałtyk.

CTCC to projekt unijny koncentrujący się na wzroście innowacyjności MŚP w regionie nadbałtyckim.

Tradycyjne sektory przemysłu są podstawą gospodarki regionalnej, jednak ich działalność w widoczny sposób wpływa na środowisko naturalne. Kluczowe znaczenie ma transport morski, który odpowiada za  eksport 90% towarów przeznaczonych na rynki spoza Unii Europejskiej. Działalność związana z morzem – transport, przemysł, produkcja i wykorzystanie energii, turystyka – powinna być stale unowocześniana, aby zmniejszyć jej negatywny wpływ na przyrodę. 

Grupę docelową projektu stanowi ok. 200 firm z sektora tradycyjnego z Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski, związanych z takimi dziedzinami jak: transport morski i przemysł stoczniowy; produkcja energii odnawialnej (energia wiatrowa, biopaliwa, biogazy); turystyka morska (żeglarstwo, infrastruktura- mariny);

Zadania realizowane w ramach projektu to:

- stworzenie platformy współpracy między sektorem tradycyjnym, a sektorem kreatywnym (ok. 100 wybranych firm związanych dziedzinami takimi jak architektura morska; design; marketing i reklama, oprogramowanie, projektowanie gier;) w obszarze morskim;

- opracowanie metodologii szkoleń dotyczących międzysektorowego poszukiwania innowacji; 

- przygotowanie 30 konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacji dla MŚP;

- opracowanie 4 trwałych mechanizmów zapewniających kontynuację i finansowanie opracowanych modeli po okresie realizacji projektu;

 Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020 

Budżet projektu: 1 583 075 € 

Projekt  CTCC jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.   

Więcej informacji: https://southbaltic.eu/-/ctcc-creative-traditional-companies-cooperation 

FB: http://bit.ly/2vVKYQJ 

http://www.movecreative.eu/