Misja, cel i zadania

PPNT Gdynia rozwija gospodarkę opartą na solidnej wiedzy. Tworzy efektywne powiązania pomiędzy nauką i biznesem oraz stymuluje innowacyjną przedsiębiorczość w otwartym środowisku partnerskiej współpracy.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia aktywizuje rozwój gospodarczy województwa pomorskiego oraz stymuluje współpracę pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych i kreatywnych.

Zadaniem PPNT Gdynia jest stworzenie i zapewnienie firmom dogodnych warunków do realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie głównie w dziedzinach biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki, automatyki i robotyki oraz designu.

Realizowane przez PPNT Gdynia zadania i współpraca z partnerami zagranicznymi, służą monitorowaniu trendów rozwojowych branż innowacyjnych oraz odpowiadają na już zidentyfikowane potrzeby firm tworzących i wdrażających najnowocześniejsze projekty i technologie.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia służy też wszystkim mieszkańcom, jako miejsce inspirujących spotkań, warsztatów, wykładów i pokazów filmowych.