TRITOP

Przenośny systemem służący do szybkich i precyzyjnych pomiarów współrzędnych trójwymiarowych obiektów

TRITOP jest przenośnym systemem służącym do szybkich i precyzyjnych pomiarów współrzędnych trójwymiarowych obiektów. Tradycyjne zadania pomiarowe wykonywane przez dotykowe maszyny pomiarowe mogą być teraz z łatwością prowadzone przez system TRITOP. Nie wymaga on żadnego skomplikowanego, ciężkiego i trudnego w utrzymaniu osprzętu. Ta maszyna pomiarowa łatwo integruje się ze środowiskiem pracy obiektu pomiarowego.

Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń lub systemy LVDT uzyskując przemieszczenia i deformacje szybko, bez przewodów i czujników ustawionych dookoła mierzonego obiektu, nie ingerując w niego.

Obszary zastosowania:
- Kontrola jakości części metalowych i karoserii samochodu np. w produkcji pilotażowej, optymalizacji procesów, produkcji narzędzi, rozpoczęciu produkcji seryjnej,
- Kontrola jakości wielkogabarytowych obiektów np. samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.,
- Weryfikacja części wykonanych z tworzyw sztucznych np. do kontroli i pierwszej sztuki,
- Weryfikacja i optymalizacja przyrządów i uchwytów,
- Pomiar modeli i prototypów np. wnętrze pojazdu,
- Sprawdzenie rur i przewodów w stosunku do trójwymiarowego kształtu,
- Pomiar krawędzi,
- Analiza deformacji w komorach klimatycznych,
- Pomiar punktów odniesienia.

Zalety techniki pomiarowej TRITOP: 
- Kompletna maszyna pomiarowa 3D z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi,
- Bezstykowy pomiar,
- Wysoka dokładność także przy dużych obiektach,
- Brak zużyć i utraty dokładności,
- Łatwa obsługa.