SLS

Metoda umożliwia nie tylko wykonywanie prototypów, ale też krótkich serii gotowych produktów.

SLS (Selective Laser Sintering) – selektywne spiekanie laserowe. Kluczowa metoda w kontekście tzw. Produkcji Przyrostowej. Metoda umożliwia nie tylko wykonywanie prototypów, ale też krótkich serii gotowych produktów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów np. produkcji form wtryskowych. Klient może otrzymać swoją serię produktów już po kilku dniach.

Metoda polega na rozprowadzeniu i podgrzaniu cienkiej warstwy proszku poliamidowego na platformie stołu roboczego, a następnie przetopieniu go promieniem laserowym w kształt określonego konturu dla danej warstwy. Po zakończeniu przetopu laserem następuje obniżenie stołu roboczego o wysokość pojedynczej warstwy (w tym przypadku jest to 0,1mm) i zasypanie dotychczasowego efektu pracy kolejną warstwą prochu. Całość procesu odbywa się w temperaturze nieco poniżej temperatury topnienia materiału, a laser podgrzewa określony obszar powyżej tej temperatury, dzięki czemu uzyskiwany jest możliwie optymalny czas wykonania modelu. Proces powtarzany jest do otrzymania zadanej wysokości modelu. Następnie wydruk zasypywany jest jeszcze warstwą prochu pełniącą głównie funkcję izolacji termicznej, powoduje to możliwie powolne chłodzenie komory roboczej, dzięki czemu zapobiega się odkształceniom wynikających ze zbyt szybkiej i nierównomiernej utraty ciepła.

Po ostygnięciu do temperatury umożliwiającej wyciągnięcie modelu następuje jego oczyszczenie w piaskarce kabinowej. Szklane ścierniwo pomaga dokładnie odseparować niespieczone, przylegające drobiny prochu od powierzchni modelu, dodatkowo delikatnie wygładza to też samą powierzchnię modelu.

Istotną zaletą używanego na maszynie EOS Formiga P110 - PA2200 (PA12) jest jego biokompatybilność zgodna z normą EN ISO 10993-1 i USP/level VI/121 °C.

Główne zastosowania:
- Części o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające właściwościami modeli wykonanych przez wtrysk tworzywa sztucznego,
- Obudowy niewielkich urządzeń elektronicznych,
- Modele używane za wzorce pomoce przy operacjach chirurgicznych,
- Sztuka oraz gadżety,
- Modele prototypowe, sprawdzające np. ergonomię wyrobu czy jego spasowanie z resztą komponentów,
- Elementy konstrukcyjne modeli RC,
- Nietypowe narzędzia i uchwyty wspomagające produkcję konwencjonalną,
- Robotyka i elektronika użytkowa.

Ograniczenia technologiczne (maszyna EOS FORMIGA P110):
- Maksymalne gabaryty detalu (bez klejenia): 190x220x320mm (x,y,z),
- Minimalna grubość ścianki - 0,4mm,
- Najmniejsze wielkości detalu możliwego do wykonania na modelu - 0,2mm,
- Materiał zachowuje dobre właściwości mechaniczne do temperatur rzędu 80-90°C.

Powyższe ograniczenia mają charakter ogólny i są wiążące jeżeli w treści oferty nie ma odmiennych zastrzeżeń co do modelu 3D.