Budynek
Pokój
I
112
Inne

HR Projekty Edukacyjne

HR Projekty Rozwoju świadczy usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów monitorowania i racjonalizacji pracy.
HR Projekty Edukacyjne
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 781 01 61
+48 58 741 59 41
szkolenia@hrproeduk.pl
www.hrproeduk.pl

HR Projekty Rozwoju świadczy usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów monitorowania i racjonalizacji pracy. W projektach stosowane są najnowsze technologie informatyczne, a przede wszystkim indywidualne podejście do Klienta, jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Firma powstała w kwietniu 2006 roku na bazie doświadczeń w zakresie prowadzenia wieloletnich kontraktów biznesowych dla prywatnych firm. Nadrzędne wartości biznesowe wokół których działa firma to: Współpraca - Profesjonalizm - Inspiracja. Założycielem HR Projekty Rozwoju jest Hanna Zaleska.

Szczególne miejsce w ofercie HR Projekty Rozwoju zajmuje System Ocen Wyników i Kompetencji (SOWiK) realizowany dla organizacji administracji państwowej, ale także w przedsiębiorstwach produkcyjnych. System ten jest otwarty na innowacyjność i odpowiedzialność uczestników procesu, kontekst sytuacji w jakiej znajduje się firma i pracujący w niej ludzie.

System Ocen Wyników i Kompetencji jest:

  • Układem świadomie i logicznie dobranych, wewnętrznie zorganizowanych technik, kryteriów i zasad dokonywania ocen, uznanych za właściwe dla organizacji i grup stanowisk,

  • Skutecznym narzędziem wspierającym misję, cele i zadania organizacji,

  • Nowoczesnym sposobem wspomagającym zarządzanie pracownikami, kierowanie ich rozwojem zawodowym, na przykład poprzez odkrywanie perspektyw i nowych horyzontów rozwoju,

  • Niepowtarzalną możliwością wymiany poglądów i opinii na temat wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku.

Każdy projekt Systemu Ocen Wyników i Kompetencji ma swój niepowtarzalny charakter, ponieważ pracownik wykonujący powierzone mu obowiązki także ma niepowtarzalny charakter.