Budynek
Pokój
IV
F1.10
ICT

Airborn Sp. z o.o.

Airborn spółka z o. o. jest ośrodkiem szkoleniowym certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, oferującym szkolenia lotnicze na bezzałogowych statkach powietrznych (dronach).
Airborn Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 500 81 85

kontakt@airborn.aero
www.airborn.aero

Ośrodek Airborn prowadzi profesjonalne szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (Visual Line of Sight) oraz poza zasięgiem wzroku BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Ośrodek współpracuje także z grupą ekspertów zewnętrznych prowadzących wykłady teoretyczne. Efektem organizowanych kursów jest pełne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do państwowego egzaminu na świadectwo kwalifikacji pilota bezzałogowych statków powietrznych UAVO. Ośrodek oferuje przygotowanie do egzaminu na wybrane kategorie wagowe bezzałogowego statku powietrznego. Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość podejścia do egzaminu państwowego po ukończonym kursie.