Budynek
Pokój
IV
D0.03
IV
D0.02
Biotechnologia

Perlan Technologies Polska Sp.z o.o.

Dostarczamy aparaty, akcesoria oraz rozwiązania umożliwiające identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.
Perlan Technologies Polska Sp.z o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdyniawww.perlan.com.pl

Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc.

Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.

Laboratorium Perlan Technologies prowadzi prace rozwojowo-badawcze w zakresie nowoczesnych technik analiz, w tym przygotowania próbek do analizy oraz zastosowania łączonych technik chromatograficznych (LC-MS oraz GC-MS) w dziedzinach takich, jak kontrola zanieczyszczeń środowiska i jakości żywności, diagnostyka medyczna, kontrola procesów przemysłowych oraz badania naukowe. Laboratorium Perlan Technologies prowadzi także szkolenia i warsztaty, w postaci kursów stacjonarnych lub w laboratoriach klienta, z zakresu chromatograficznych technik analiz, spektrometrii mas, przygotowania próbek do analizy, działania sprzętu analitycznego i programów do przetwarzania danych analitycznych, rozwoju metod analiz oraz zapewnienia i kontroli jakości wyników analiz.