Budynek
Pokój
II
F1 Laboratorium Biotechnologiczne
Biotechnologia

PROCHIMIA SURFACES Sp. z o.o.

Prochimia Surfaces jest prywatną firmą rozwojowo-badawczą działającą na pograniczu dziedzin chemii, biotechnologii, biologii molekularnej i nanotechnologii.
PROCHIMIA SURFACES Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 GdyniaProchimia Surfaces jest prywatną firmą rozwojowo-badawczą działającą na pograniczu dziedzin chemii, biotechnologii, biologii molekularnej i nanotechnologii. Założona w 2005 roku firma w oparciu o wiedzę i doświadczenie polskich chemików, oferuje całą gamę produktów do modyfikacji powierzchni metali (złota, srebra, platyny, miedzi), szkieł i kompozytów. Monowarstwy przez nas produkowane nadają tym powierzchniom specjalne właściwości (bio)chemiczne: bio-inertnosć (odporność na nieswoiste oddziaływania z białkami lub komórkami), reaktywność względem specyficznych makrocząsteczek, hydrofobowość lub hydrofilowość, aktywność elektro-chemiczną. Potwierdzeniem jakości i przydatności naszych produktów może być lista naszych klientów, na której znajdują się m.in. prestiżowe instytucje naukowe (Uniwersytety: Harvard, Stanford, Cambridge i Oxford), jak również znane firmy prowadzące dzialalność R&D w dziedzinie Life Sciences i nanotechnologii: Novartis, IBM, Promega.