InnovaBio

InnovaBio Pomorze to szansa dla studentów na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do pracy nad projektami badawczo–rozwojowymi.

InnovaBio

InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych im przez firmy z sektora Life Science. Są one realizowane w Laboratorium PPNT Gdynia. Zdobyte doświadczenie ułatwia znalezienie pracy, czasem inspiruje do założenia własnej firmy.

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP:

Dla studentów:

 • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego;
 • poznanie nowoczesnych narzędzi pracy;
 • zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców;
 • zwiększenie potencjału na rynku pracy.

Dla przedsiębiorców:

 • realizacja projektu nawet przy ograniczonym budżecie;
 • udział w kształceniu potencjalnej kadry pracowników;
 • pełna kontrola wszystkich etapów projektu;
 • wysoki poziom merytoryczny badań;
 • projekty objęte klauzulą poufności;
 • zachowanie praw autorskich do wyników.

InnovaBio Pomorze jest owocem wieloletniej współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Program oparty jest na wzorcach sprawdzonych na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 68 osób. Zrealizowały one 14 projektów badawczych.