Zwycięzcy konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Zwycięzcy konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Z inicjatywy gdyńskiego Stowarzyszenia Traffic Design w przestrzeni miejskiej pojawią się specjalne obiekty, stworzone z myślą o owadach. Mające formę dobrze zaprojektowanych, ekologicznych rzeźb hotele zostaną umiejscowione w trzech różnych lokalizacjach. W Parku Kilońskim, na terenach zielonych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz w parku w okolicy Kamiennej Góry. Hotele dla owadów wykorzystywane są w różnych celach. Wspierają proces zapylania kwiatów roślin owadopylnych, sprzyjają zakładaniu np. pszczelich gniazd i umożliwiają hibernację biedronek, czy motyli. Projekt łączący sztukę projektowania z ochroną środowiska naturalnego będzie jednocześnie tworzył przyjazny ekosystem dla owadów i wzbogaci walory estetyczne każdej z dzielnic. Umiejscowienie obiektów w trzech różnych punktach miasta umożliwi dotarcie proekologicznym przekazem do różnych grup odbiorców – uczniów, spacerowiczów, turystów, mieszkańców dzielnic usytuowanych daleko od centrum miasta – mówi Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design.

Fundacja Mozi zrealizuje, przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni, budowę Autonomicznej Szklarni – Zieleniaka. To przedsięwzięcie dedykowane zarówno uczniom szkoły, dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym, rodzicom uczniów, mieszkańcom miasta i wszystkim pozostałym zainteresowanym. Obiekt będzie wyposażony w punkt edukacyjny, umożliwiający prowadzenie lekcji i warsztatów. Dzięki systemom zasilania poprzez panele solarne i nawadniania wodą deszczową, autonomiczna szklarnia może być też ciekawą propozycją dla lokalizacji, gdzie nie ma możliwości wykonania naturalnych nasadzeń. Inicjatorom zależy na zaangażowaniu społeczności w wykonanie, utrzymanie i dalszy rozwój projektu, które przyczyniłyby się do długofalowego kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Podstawą kształtowania nowych wzorców zachowania i świadomości ekologicznej jest wiedza, a zdobywanie jej jest dużo łatwiejsze i ciekawsze jeżeli dzieci mogą uczestniczyć w różnych procesach i przedsięwzięciach. Chcąc kształcić na rzecz zrównoważonego rozwoju potrzebne jest działanie, które nie tylko będzie wpływać na dzieci, młodzież ale też na dorosłych. Edukacja i kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych jest bardzo ważna, dlatego trzeba zacząć to robić już od najmłodszych lat. Zarówno wiedza jak i styl życia podlegają ciągłym zmianom, przede wszystkim dzięki edukacji, prowadzącej do upowszechnienia wzorca kultury ekologicznej – wyjaśnia Monika Gradzik z Fundacji Mozi.

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Korkoro stworzy kompleks parkowo-artystyczny przy ulicy Bernadowskiej, w sąsiedztwie leśnego rezerwatu przyrody Łęg nad Sweliną. Wśród działań znajdą się rozmaite warsztaty i webinary z zakresu edukacji ekologicznej oraz artystycznej. Ich uczestnicy będą mogli między innymi poszerzać swoją wiedzę o permakulturze, alternatywnych źródłach energii czy zielarstwie i sposobach wykorzystywania dzikich roślin w codziennym życiu. Permakultura to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych. Permakultura zakłada, że nowopowstający ogród będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu. Wykorzystujemy w tym celu zachodzące w naturze naturalne procesy, takie jak dobroczynne działanie organizmów glebowych, czy też doceniamy resztki organiczne i pozwalamy im wzbogacać podłoże. Dzięki takiemu postępowaniu gleba jest zdrowa i może wydawać maksymalne plony – wyjaśnia Krzysztof Gojtowski ze Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Korkoro. W planach są także warsztaty tworzenia biorzeźby, z których finalnie powstanie innowacyjna ogólnodostępna ścieżka turystyczna. Koncept jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców i ma zachęcać mieszkańców do aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu. Ponadto ma zwiększać poczucie wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.

Nagrodzone projekty wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i zostaną zrealizowane w ramach Otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 złotych.

powrót
Skip to content