Znamy laureatów XIX edycji Konkursu im. Romualda Szczęsnego

Znamy laureatów XIX edycji Konkursu im. Romualda Szczęsnego

Już po raz 19. prezydent Wojciech Szczurek przyznał nagrodę i wyróżniania dla młodych innowatorów w ramach Konkursu im. Romualda Szczęsnego.


Innowacyjne rozwiązanie dla chorych na cukrzycę

Laureatką tegorocznej edycji została Wiktoria Lipińska za pracę Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne podłoży tytanowych, napisaną pod opieką dr hab. inż. Jacka Ryla oraz dr hab. inż. Katarzyny Siuzdak, prof. IMP PAN.  Celem pracy było wytworzenie nanostrukturyzowanych podłoży tytanowych wzbogaconych nanocząstkami złota i sfunkcjonalizowanych enzymem, charakterystyce morfologii i struktury materiału oraz elektrochemicznej aktywności względem glukozy. W efekcie otrzymano materiał, który może stanowić element czynny czujnika do bezinwazyjnego wykrywania stężenia glukozy, przyczyniając się do kontroli stanu zdrowia osób chorych na cukrzycę.

Wiktoria jest absolwentką kierunku Korozja na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.  W 2019 roku z wyróżnieniem obroniła pracę magisterską otrzymując Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej.  Za swoją pracę magisterską uprzednio otrzymała nagrodę Dyplom Roku 2019 Wydziału Chemicznego oraz nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wiktoria w trakcie badań zamieszczonych w pracy magisterskiej brała udział w projekcie LIDER (LIDER/2/0003/L8/16/NCBR/2017). Od października 2020 roku jest kierownikiem projektu Preludium (2019/35/N/ST5/02604), który realizuje w Instytucie Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego.

Wyróżnienia

W Konkursie przyznano także trzy wyróżnienia:
1. dla mgr inż. Kamila Trzebiatowskiego za pracę pt. Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G, wykonaną pod opieką dr hab. inż. Krzysztofa Nyki, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).
2. dla mgr inż. Mateusza Czelenia za pracę pt. Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3D, wykonaną pod opieką dr hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG (Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki).
3. dla mgr inż. Moniki Kordy za pracę pt. Koncepcja do projektu ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie, wykonaną pod opieką dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska).

Hołd dla Profesora

Nagroda dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu nowoczesnych technologii obronionych na Politechnice Gdańskiej została ufundowana w roku 2002 dla uhonorowania i upamiętnienia Profesora Szczęsnego, niespodziewanie zmarłego Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Począwszy od roku 2010 oprócz nagrody w wysokości 10 tys. zł przyznawane są również wyróżnienia, maksymalnie trzy, po 3 tys. zł. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 14 prac z siedmiu wydziałów Politechniki Gdańskiej. Nominacje ustala Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie w wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły nagrodę i wyróżnienia ostatecznie przyznaje Prezydent Gdyni.

powrót