Zamknięcie Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia

Zamknięcie Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia

[AKTUALIZACJA 28.10.2020]

 

Informujemy, że cały czas obowiązuje decyzja Prezydenta Gdyni o zamknięciu Centrum Konferencyjnego.

PPNT Gdynia przywraca limity osób przebywających w salkach konferencyjnych podczas wewnętrznych spotkań firm parkowych zgodnie z komunikatem z dnia 1.10.2020. Tabela dostępna poniżej.

Przed dokonaniem rezerwacji oraz w dniu najmu, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na daną chwilę limitami wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Rekomendujemy, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

 

[AKTUALIZACJA 23.10.2020]

 

W czerwonej strefie, od dnia 24.10.2020 obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Aktualne wytyczne dotyczące limitu osób na spotkaniach i zebraniach publikowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Przed dokonaniem rezerwacji oraz w dniu najmu, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na daną chwilę limitami wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Rekomendujemy, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

 

[AKTUALIZACJA 01.10.2020]

 

Informujemy, że cały czas obowiązuje decyzja Prezydenta Gdyni o zamknięciu Centrum Konferencyjnego.

Salki w budynku IV są dostępne tylko dla firm parkowych jedynie na wewnętrzne spotkania firmowe (z udziałem pracowników).

W przypadku zakwalifikowania się Gdyni do strefy żółtej obowiązują (jak poniżej) limity osób mogących jednocześnie przebywać w danej sali, wynikające m.in. z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Zdrowia, które w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Limity osób mogących jednocześnie przebywać w danej sali dla strefy żółtej obowiązują również w przypadku strefy zielonej (z uwagi na odstępy czasowe między rezerwacjami a spotkaniami, w których może dynamicznie następować zmiana między kwalifikacją do strefy żółtej i zielone).

W przypadku zakwalifikowania się Gdyni do strefy czerwonej – będziemy informować o ewentualnych zmianach zasad korzystania z salek na wewnętrzne spotkania firmowe.

Rekomendujemy jednak, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

__________

bud. IV
F001 8
F002 16
F016 8
F017 16
F027 8
F028 10
B101 7
C101 4
D101 4
E127 6
B201 6
C201 4
D201 4
E227 6
B301 6
C301 4
D301 4
E327 6
B401 6
C401 4
D401 4
E427 6
B501 6
C501 4
D501 4
E527 6

__________

W związku z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, podpartą wcześniejszą naradą z Zespołem ds. koronawirusa, Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia jest zamknięte. Decyzja ta wiąże się z odwołaniem wszystkich rezerwacji, konferencji oraz imprez zaplanowanych w najbliższym czasie.

Wymienione działania mają na celu ochronę mieszkańców oraz wszystkich osób pracujących na terenie PPNT Gdynia oraz ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. O wszelkich zmianach będziemy informować Was na bieżąco.

W razie potrzeby na spotkania wewnętrzne dla firm parkowych dostępne są małe salki w budynku IV (z wyjątkiem sal: F 0.02, F 0.17, F 0.28). Rekomendujemy jednak, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach. W przypadku planowanych wyjazdów służbowych i delegacji zalecamy odpowiedzialne, ale i elastyczne podejście wobec pracowników poprzez wprowadzenie procedur związanych z kwarantanną, a także możliwością pracy zdalnej.

powrót