Zagrożenia i konieczność ochrony siedlisk oligotroficznych na przykładzie jezior lobeliowych i torfowisk wysokich | wykład

PPNT Gdynia, budynek II, sala morska

kiedy: piątek, 14 czerwca 2024, godz. 12:00 – 13:40

gdzie: PPNT Gdynia, budynek II, sala morska

wstęp: wolny, dla grup powyżej 10 os. obowiązują zapisy: j.glowacka@ppnt.pl

 

Zapraszamy na wykład inaugurujący projekt InnovaBio Pomorze 2024

 

Jeziora lobeliowe i torfowiska wysokie to unikatowe, ubogie w składniki odżywcze (oligotroficzne) siedliska, zagrożone przede wszystkim przez zmiany klimatyczne i hydrologiczne, ale także przez intensyfikację rolnictwa, wkraczanie gatunków inwazyjnych oraz presję rekreacyjną. Obecnie ochrona tych ekosystemów jest konieczna do ich utrzymania oraz przeżycia swoistych tylko dla nich organizmów, których biologia fascynuje badaczy i nie tylko już od wielu lat. Multimedialny wykład w formie przystępnej dla każdego formule przybliża biologię, zagrożenia i możliwości ochrony jezior lobeliowych i torfowisk wysokich. Zarówno zwiększenie świadomości na temat wartości tych siedlisk jak i efektywna ochrona są niezbędne dla zachowania ich bioróżnorodności i funkcji ekologicznych.

 

prowadzący dr hab. prof.UG Piotr Rutkowski – biolog, botanik pracuje w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obok wykładów z zakresu biologii roślin i ochrony przyrody zawodowo zajmuje się programami i metodami ochrony siedlisk i gatunków roślin. Kierownik  studiów podyplomowych „Waloryzacja i Ochrona Obiektów Przyrodniczych” prowadzonych na Wydziale Biologii w latach 2011-2021. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinach ochrona środowiska i biologia. Członek rady programowej  Pomorskich Parków Krajobrazowych oraz zarządu Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza. Współwłaściciel Pracowni Analiz Środowiskowych AlterEco.

 

Wykład zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych“ dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Więcej o projekcie InnovaBio Pomorze: tutaj

powrót
Skip to content