UWAGA! | Design talks Business Summit | dzień I

online

▪️ wykład | Design Talks Business Summit |Dzień I

▪️ wykład | DtB Summit |Cyrkularne projektowanie systemowe [en]

▪️ wykład | DtB Summit | Miejsko-rolna przedsiębiorczość [en]

▪️ wykład | DtB Summit | Odpowiedzialny biznes – moje doświadczenia z pracy Patagonia [en]

▪️ wykład | DtB Summit | Projektowanie interakcji człowiek – maszyna dla systemów autonomicznych [en]

▪️ wykład | DtB Summit | Zakwestionuj swoją pracę [pl]

▪️ wykład | DtB Summit | Pracujący rodzic – wartość dla firmy [pl]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Design Sprint – jak szybko tworzyć innowacje w biznesie [pl]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Narzędzia odpowiadające na nowe potrzeby [pl]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Podstawy facylitacji spotkań zdalnych [en]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Projektowanie przełomowe w czasach pandemii [en]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Rytuały – tarcza dla zespołu w czasie zarazy [pl]

▪️ warsztaty | DtB Summit | Uwaga, skupienie i czas dobrze wykorzystany [pl]

▪️ film | Kino Idei | Design Alive  | Antropocen. Epoka człowieka

 

____________________

Design talks Business Summit jest skierowany do przedsiębiorców, projektantów i agentów zmian. W ramach dwudniowego cyklu spotkań z praktykami, uczestnicy uzyskają strategiczne wskazówki i narzędzia, poznają przykłady wdrożeń oraz metody projektowania zmiany w biznesie. Wydarzenie daje możliwość dołączenia do międzynarodowego grona profesjonalistów, pracujących na styku projektowania i biznesu. DtB Summit to okazja do przedsięwzięcia transdyscyplinarnych działań oraz nawiązania sieci relacji i wymiany idei.

Stań się przyczyną zmiany. Uwaga, czas na projektowanie!

 

powrót