Ratuj się kto może! O genetyce, mamutach i zmianach klimatu

budynek II, sala morska

kiedy: piątek, 29 września 2023, 12:00
gdzie: PPNT Gdynia, budynek II, sala morska
wstęp: wolny, obowiązują zapisy: j.glowacka@ppnt.pl.

 

Czy w Polsce żyły nosorożce? Jak przywrócić mamuty do życia? Weź udział w wykładzie dr Joanny Stojak organizowanego w ramach programu InnovaBio Pomorze i dowiedź się, jak zmiany klimatu w epoce lodowcowej wpłynęły na współczesne rozmieszczenie ssaków. Podczas spotkania spróbujemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wiele gatunków zwierząt wymarło bezpowrotnie. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 29 września 2023 roku, o godz. 12:00 w sali Morskiej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni

 

Dr Joanna Stojak jest biotechnologiem, biologiem ewolucyjnym i genetykiem populacyjnym. W swoich badaniach zajmuje się wpływem zmian klimatu w przeszłości na rozmieszczenie i bioróżnorodność ssaków, w oparciu o analizę współczesnego i antycznego DNA. Dr Stojak analizuje również jak zróżnicowanie genetyczne kształtuje interakcje między patogenami, gatunkami rezerwuarowymi i żywicielami, m.in. w boreliozie oraz chorobach hantawirusowych. Dr Stojak interesuje się także zastosowaniem technik biologii molekularnej w entomologii sądowej i analizie składu diety. Poza historią ewolucyjną, dr Stojak bada genetyczne podłoże nowotworów oraz podatności na ostry przebieg COVID-19. Dr Stojak opracowuje metodykę funkcjonalnej walidacji wariantów genetycznych związanych z konkretnymi cechami fenotypowymi z zastosowaniem techniki CRISPR/Cas9. Prowadziła badania m.in. na Uniwersytecie Cornella, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Obecnie realizuje projekt naukowy finansowany przez Unię Europejską w ramach Horyzontu 2020 w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Dr Stojak jest laureatką Fulbright Senior Award oraz współautorką wielu publikacji naukowych (m.in. w Nature, Frontiers in Oncology, Mammal Review, Journal of Biogeography, Molecular Ecology, Plos ONE, European Journal of Public Health) i popularnonaukowych. Na kanale Youtube posłuchać można prowadzonych przez dr Stojak “Krótkich opowieści o ssakach. Od ryjówki do makaka”.

 

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych (także zorganizowanych grup, a udział w nim jest bezpłatny. Rejestracja przyjmowana jest drogą mailową na adres: j.glowacka@ppnt.pl.

 

Pomost pomiędzy nauką a biznesem
InnovaBio Pomorze to program stażowy dla studentów i uczniów, realizowany w laboratoriach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT Gdynia) który pozwala im na realizację projektów badawczo-rozwojowych zleconych przez firmy funkcjonującym na komercyjnym rynku.

Jego główne cele to:

  • Rozwój naukowy: wsparcie badań i rozwoju w obszarze biotechnologii, promujące interdyscyplinarną współpracę między naukowcami, studentami i przedsiębiorcami.
  • Kształcenie: szansa dla młodych badaczy na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy w dziedzinie biotechnologii w toku pracy przy realnych projektach oraz w nowoczesnej infrastrukturze badawczej.
  • Transfer technologii: wsparcie komercjalizacji wyników badań, przyczyniające się do przenoszenia innowacyjnych rozwiązań do rzeczywistości rynkowej.

Podczas bieżącej edycji programu młodzi badacze pod okiem ekspertów PPNT Gdynia | Biolaboratorium poszukują alternatyw dla syntetycznych konserwantów stosowanych w kosmetykach.

 

Więcej o programie: https://ppnt.pl/uslugi-i-projekty/innova-bio/

powrót
Skip to content