Poznaj pracę biolaboratorium

budynek I, bio laboratorium

W ramach realizacji projektu „Bałtyk – wspólnota, zasób, zagrożenie” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku Bio Laboratorium PPNT Gdynia organizuje warsztaty laboratoryjne dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności zagadnieniami ochrony przyrody. W ramach projektu odbędą się 4 warsztaty dla 8 osób każdy.

Warsztaty laboratoryjne odbędą się w Bio Laboratorium, w pracowniach Mikrobiologii, Hodowli Roślin in vitro oraz Analiz chemicznych, dzięki nim uczestnicy będę mogli własnoręcznie stworzyć mikro-oczyszczalnie ścieków, zbadać i porównać jakość chemiczną wody, zidentyfikować i poznać mikroorganizmy żyjące w Bałtyku oraz założyć własną hodowlę roślinnych kultur tkankowych w słoju, stworzyć sztuczne nasiona.

Warsztaty rozwijają proces kreatywnego myślenia, analizy danych i budowania wniosków, to również nauka pracy zespołowej i kształtowanie dyscypliny pracy samodzielnej. Uczestnicy poznają podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w pracowniach i wykorzystywane w ochronie przyrody. Nauczą się planowania eksperymentu, przygotowywania stanowiska pracy i prowadzenia doświadczeń.

kiedy: 16 listopad  godz. 8.00-12.00  Warsztat z mikrobiologii oraz warsztat z chemii, 17 listopad  godz. 8.00-12.00  Warsztat z mikrobiologii oraz warsztat z hodowli roślin in vitro

gdzie: budynek I, piętro II, Bio Laboratorium, PPNT Gdynia

wstęp: wolny, decyduje kolejność zgłoszeń na adres  j.glowacka@ppnt.pl

powrót
Skip to content