Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych

budynek I, Bio Laboratorium, wejście ID

kiedy: 18.06.2019 (wtorek), godz. 9:00 – 15:00
gdzie: PPNT Gdynia, budynek I, Bio Laboratorium, wejście ID
wstęp: płatny – 300,00 zł netto, liczba miejsc ograniczona

 

cel warsztatów
Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną wyrobów kosmetycznych. W czasie trwania warsztatów uczestnicy  zostaną zaznajomieni z niezbędnymi wiadomościami z zakresu oceny czystości produktów kosmetycznych wraz z interpretacją otrzymanych wyników. Zaprezentowane metody wykrywania i oznaczania drobnoustrojów są zgodne z obowiązującymi normami ISO i wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009.

profil Uczestnika
Warsztaty adresowane są do Studentów i Absolwentów, w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Zapraszamy osoby planujące rozpocząć karierę zawodową w przemyśle kosmetycznym i wiążące swoją przyszłość zawodową z branżą kosmetyczną i diagnostyką.

dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach
Warsztaty prowadzone w małych grupach, co zapewni każdemu uczestnikowi możliwość samodzielnej pracy i szerokie zaznajomienie się z technikami mikrobiologicznymi. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu badań mikrobiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji metod badawczych, wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wyrobach kosmetycznych. Poszerzą swoją wiedzę na temat obowiązujących wytycznych stawianych w świetle norm PN EN ISO.  Zapoznają się z technikami w zakresie pobierania próbek, technik posiewu, przygotowania próbek do badań, metod zliczania mikroorganizmów.

 

zakres warsztatów:

  • – test skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych wg PN-EN ISO 11930:2012
  • – oznaczenie ogólnej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych (bakterie i pleśnie) wg PN-EN ISO 21149
  • – oznaczenie ogólnej liczby drożdży i pleśni wg PN EN ISO 16212
  • – wykrywanie obecności Candida albicans wg PN-EN ISO 18416
  • – wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717
  • – wykrywanie obecności Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150
  • – wykrywanie obecności Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718

 

zgłoszenia do 10 czerwca 2019:

Bio Laboratorium PPNT Gdynia
k.palenica@ppnt.gdynia.pl
tel: +48 58 880 82 24

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych.

powrót