GMO - jak to się robi? | wykład

PPNT Gdynia, budynek II, sala morska

kiedy: piątek, 17 maja, godz. 12.00
gdzie: PPNT Gdynia, budynek II, sala morska
wstęp: wolny, decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia mailowe na j.glowacka@ppnt.pl

 

Zapraszamy na wykład poświęcony roślinom modyfikowanym genetycznie. Pokazuje od strony tzw. „kuchni laboratoryjnej” etapy tworzenia roślin modyfikowanych genetycznie i potwierdzania skuteczności oraz wydajności transformacji genetycznej. Przedstawione zostaną najbardziej popularne przykłady zmodyfikowanych genetycznie roślin. Dodatkowo wykład uzupełniony jest o proces edycji genomu roślinnego w wykorzystaniem systemu CRISPR Cas-9.

Przedstawione zostaną najbardziej popularne przykłady zmodyfikowanych genetycznie roślin. Dodatkowo wykład uzupełniony jest o proces edycji genomu roślinnego w wykorzystaniem systemu CRISPR Cas-9.

Prowadzący:

dr hab. Wojciech Pokora, prof.UG – studia ukończył w Katedrze Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG (2000); stopień doktora (2003) uzyskał na Wydziale BGiO UG, dr habilitowanego (2019) na WB UG. Na Uniwersytecie Gdańskim pracuje od 2004 r.; od 2019 r na stanowisku profesora UG w Katedrze Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Kierownik Pracowni Biotechnologii Roślin w KBiBR. Tematyka badawcza: przebieg i regulacja cyklu komórkowego mikroglonów, udział cząsteczek sygnałowych – nadtlenku wodoru i tlenku azotu w regulacji cyklu komórkowego mikroglonów, mechanizmy adaptacji komórek roślin do stresu oksydacyjnego i nitrozylacyjnego; wykorzystanie mikroglonów w fitoremediacji dwutlenku węgla; wykorzystanie roślin transformowanych w bioremediacji mikroplastiku. Dorobek naukowy obejmuje 32 publikacje o zasięgu międzynarodowym, liczne doniesienia konferencyjne.

 

Wykład organizowany jest w ramach projektu pn. Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 

powrót
Skip to content